Čo je Spojená Bratislava

Čas čítania: 2 minút

Bratislava sa desaťročia rozvíjala najmä do strán – rástli sídliská, ľudia sa sťahovali do okolitých satelitov. Centrum mesta – nábrežie či bývalá priemyselná zóna pri Dunaji, zostali akoby na okraji záujmu.

Dnes je však okolie Dunaja späť v hre a vracia sa veľkolepo. Do piatich až desiatich rokov vznikne v tomto území nové, veľké centrum Bratislavy, a to dokonca na oboch brehoch rieky. Okrem iných zúčastnených (mesto, ostatní developeri, odborná a široká verejnosť) sme súčasťou tejto premeny aj my.

Do nového centra sa chystáme investovať viac ako 1,2 miliardy eur a záleží nám na tom, aby sme pomohli vytvoriť v Bratislave živé nábrežia s množstvom zmysluplných verejných priestorov.

Späť k Dunaju

Projekty JTRE sa v poslednom období sústreďujú v okolí nábrežia a myslíme si, že práve rozvoj územia v okolí Dunaja má potenciál z Bratislavy spraviť ucelenú metropolu, jedno z najlepších miest na život v Európe. Metropolu, ktorá by prilákala významné investície, inštitúcie a firmy a zároveň priniesla nové čaro domácim obyvateľom.

Nové centrum spojí Bratislavu do jedného celku, prepojí dnes oddelené mestské časti (Ružinov, Staré Mesto, Petržalku a ďalšie) a tiež do centra donesie viac možností práce, športu, oddychu. Nábrežie prepojí Bratislavu fyzicky aj mentálne, preto sme v JTRE prišli s konceptom rozvoja nábrežia s názvom Spojená Bratislava.

Nové centrum

Cieľom Spojenej Bratislavy je, aby v horizonte 5 až 10 rokov bolo na oboch stranách Dunaja živé a moderné centrum s kvalitnou verejnou dopravou a verejnými priestormi. Tejto téme sme sa začali intenzívne venovať podporou iniciatívy Nové Lido a radi by sme myšlienku prepojenej Bratislavy preniesli aj na celé nábrežie.

Dnes Dunaj obyvatelia Bratislavy stále vnímajú len okrajovo ako poznámku pod čiarou a nie ako hlavnú časť mesta. Aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci RiverPark, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido, by sa to malo zmeniť. Centrum mesta sa postupne „preleje” cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a „pritiahne” Petržalku bližšie k mestu.

Rešpekt k rozvoju mesta

Práve Dunaj bude tým spájajúcim prvkom, nie však iba po fyzickej, ale aj po hodnotovej stránke. Uvedomujeme si, že rozvoj nábreží je niečo, čo bude mať zásadný vplyv na život v meste, a preto k tomu pristupujeme s veľkým rešpektom.

Radi by sme oblasť nábrežia prepojili zmysluplnými verejnými priestormi, ktoré budú určené na to, aby tam ľudia trávili čas, nie nimi iba prešli. Zároveň je potrebné nové centrum prepojiť fungujúcou sieťou MHD, ktorej nosným prvkom bude električka.

Chceme tiež, aby toto územie bolo funkčne premiešané a mohlo tak žiť 24 hodín denne. Aby v ňom večer neostali ľudoprázdne bizniscentrá a cez deň iba prázdne parkoviská. Aby bolo spojené nielen priestorovo, ale aj ľudsky a žilo celý deň, celý týždeň, celý rok.

Nadväzujeme na plány mesta

Na záver považujem za dôležité dodať, že Spojená Bratislava nadväzuje na schválenú koncepciu rozvoja hlavného mesta Bratislavy. Nepostupujeme na vlastnú päsť, ale v dialógu so všetkými, ktorých sa to týka. Iba vďaka spolupráci mesta, verejnosti a odborníkov bude Spojená Bratislava úspešnou aktivitou.

Magazín Spojená Bratislava je snahou zapojiť sa do dialógu, ponúknuť naše názory do verejnej diskusie a ukázať príbehy a postrehy ľudí, ktorí naše projekty tvoria.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE