Zeleň, to nie sú len mestské parky: Objavte ďalšie zelené oázy v Bratislave

Čas čítania: 4 minút

Nie je park ako park: mestská zeleň môže mať mnoho rôznych podôb. Objavte jej rozmanitosť a dostupnosť cez osem druhov parkov, ktoré nájdete aj v Bratislave.

Autor: Svetovid

Väčšina z nás si pod pojmom park predstaví upravený mestský park s rozsiahlou zelenou plochou, stromami a lavičkami. Aj preto môžeme mať pocit, že Bratislava trpí nedostatkom parkov a zelene. Mestské parky však nie sú ani zďaleka jediným druhom priestoru ponúkajúceho miesto na oddych a rekreáciu.

V mestskom prostredí funguje hneď niekoľko druhov parkov, každý s osobitými vlastnosťami, podobou a účelom – od veľkých prírodných parkov až po malé detské ihriská. Existuje dokonca urbanistická klasifikácia Green Surge, spoločný projekt európskych univerzít a firiem, ktorý mapuje rôzne druhy mestskej zelene. Do 44 typov zelene v ôsmich kategóriách radí aj cintoríny či zoologické záhrady – aj oni totiž v mnohom spĺňajú funkcie parku.

Poďme sa teda pozrieť na to, aké parkové plochy poznáme, čím sú charakteristické a aké príklady takýchto priestorov nájdeme v Bratislave.

Mestský park

Mestský park je miesto, ktoré sa nám bežne vybaví, keď sa povie slovo park. Je to kultivovaný zelený verejný priestor, ktorý primárne plní funkciu rekreácie a odpočinku. Bežnou súčasťou mestského parku bývaju športoviská, občerstvenia, lavičky, dreviny rôznych druhov a často kosená tráva, aby sa elimovalo množstvo hmyzu v parku a zväčšila sa jeho využiteľná plocha.

Park Ostredky

Najväčším mestkým parkom v Bratislave je Sad Janka Kráľa. Nie je však ani zďaleka jediný: na fotografii je park Ostredky v Ružinove, ktorý vznikol s výstavbou sídliska. Práve vďaka ich veľkosti a ľahko spoznateľnej štruktúre máme popri mestských parkoch často tendenciu zabúdať na ostatné druhy záhrad, ihrísk a zelených plôch. To však neznamená, že by sme sa mali obmedzovať len na mestské parky – práve naopak, krásne zákutia sa často skrývajú aj inde.

Historický park alebo záhrada

Historický park je, zjednodušene povedané, taký park, ktorý je z hľadiska dejín alebo umenia celospoločenský významný. Historická zeleň predstavuje kultúrne dedičstvo, ktoré je potrebné oceniť, spoznávať a zachovať. Preto by pri úprave plôch a výbere drevín pri rekonštrukcii mal byť dôraz kladený na to, aby zeleň zodpovedala danému historickému obdobiu. Napríklad pri výbere ovocných drevín uprednostniť staré krajové odrody a podobne.

Príspevok, ktorý zdieľa @a.n.e.t.k.a,

Lisztova záhrada

Menej známou historickou záhradou je Lisztova záhrada pri Univerzitnej knižnici v Starom Meste. Prístupná je počas kultúrnych podujatí a ponúka skutočnú zelenú oázu priamo v srdci centra.

Vnútrobloky

Vnútroblok je zelený poloverejný alebo neverejný priestor uprostred bytovej zástavby, ktorou je čiastočne alebo úplne obklopený. Vo vnútrobloku je podstatné to, aby zelene bolo dostatok a podobala sa parkovej výsadbe, k čomu sa používa primerané množstvo stromov, okrasných krov a väčších trávnatých plôch.

Pre obyvateľov okolitých budov slúži ako predĺženie ich bývania a náhrada bežnej záhrady. Ponúka intímnejší priestor, lavičky na trávenie voľného času a detské ihrisko. V jeho priestore sú len prístupové cesty k bytovým domom a parkoviskám, nemala by cez neho viesť hlavná komunikácia. V prípade väčších plôch môžu byť k dispozícii aj priestory na šport či komunitné záhradky.

Panorama Park

Príkladom moderného zeleného vnútrobloku je verejný Panorama Park spríjemňujúcí prostredie v Panorama zóne pri budovách Tower 115, Panorama City a Panorama Business 2.

Prírodný park

Prírodný park nadväzuje na prirodzenú topografiu priestoru so silným dominantným prírodným prvkom, napríklad lesom, kopcom, riekou, začiatkom pohoria. Táto lokalita sa spravidla nachádza v priamom kontakte s mestom a ponúka ideálne prostredie na prechádzky, cyklotúry či venčenie.

Vrakunský lesopark

Najznámejším príkladom prírodného parku v podmienkach Bratislavy je Železná studnička. Menší, ale nemenej sympatický lesopark má aj mestská časť Vrakuňa.

Parčík

Parčík, alebo v angličtine Pocket park, je malá zelená plocha s okrasnými stromami v blízkosti budov, dostupná verejnosti. Práve parčíky zostávajú často nepovšimnuté a nepochopené – na bežnú aktivitu je tento typ parku totiž príliš malý, plocha má iba estetickú funkciu, prípadne je určená na sedenie. Napriek tomu sú parčíky príjemným prostredím, niekedy dokonca vybavené detským ihriskom alebo menším monumentom, historickou pamiatky alebo umeleckou inštaláciou.

Parčík na Svoradovej

Príkladom malého, ale príjemného oddychového priestoru v zeleni je parčík na Svoradovej, ktorý ponúka aj menšie detské ihrisko a pripojenie na wifi.

Botanická záhrada alebo arborétum

Botanická záhrada je umelo vysadená záhrada na vzdelávacie a okrasné účely, kde sa pod odborným dohľadom vyškoleného personálu pestuje pestrá zbierka domácich aj cudzokraných rastlín usporiadaných podľa botanického systému alebo geografických celkov. Rozdiel medzi arborétom a botanickou záhradou spočíva v tom, že arborétum sa špecializuje na výskum a pestovanie drevín.

Botanická záhrada UK

Botanická záhrada v Bratislave sa nachádza pri internáte Družba. Jedným z jej najcennejších exponátov je wolémia vznešená (Wollemia nobilis), ktorej pôvod siaha až do druhohôr.

Zoologická záhrada

Zoologickú záhradu definujeme ako miesto, kde sú divoké zvieratá umiestnené v umelo vytvorenom prostredí, a ktoré je prístupné verejnosti na prehliadky. Plochy zelene, ktoré sú súčasťou výbehov, sú prispôsobené prirodzenému prírodnému prostrediu zvierat podľa ich pôvodu. Zeleň na verejných plochách pre návštevníkov má len sprevádzajúci a okrasný charakter. Pozostáva zväčša z upravených trávnatých plôch, kvetinových záhonov a stromových a krovitých porastov.

DinoPark ZOO Bratislava

Súčastou bratislavskej ZOO v Mlynskej doline je aj DinoPark s modelmi dinosaurov v životnej veľkosti.

Cintoríny a urnové háje

Hroby a sekulárne stavby patria k najstarším prejavom architektúry a ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov. Rovnako pietna zeleň odpradávna tvorí významnú súčasť verejnej zelene v našich sídlach. Výber druhov stromov často vychádza z tradície a konkrétnej symboliky. Významnú časť výsadieb cintorínov tvoria dlhoveké a stálozelené dreviny. Využívajú sa dreviny tmavších farieb a kry s nenápadným kvitnutím.

Mikulášsky cintorín

Jedným z málo známych a pritom mimoriadne pekných bratislavských cintorínov je takmer zabudnutý Mikulášsky cintorín ležiaci priamo oproti River Parku v blízkosti Žižkovej ulice.

Hoci nás Bratislava niekedy môže zvádzať k tomu, aby sme ju vnímali ako betónovú džungľu plnú áut a panelákov, z uvedených príkladov je zrejmé, že ponúka oveľa viac zelene ako len mestské parky – či už sa chcete poprechádzať tichým cintorínom alebo nechať deti vyšantiť sa v bezpečnom vnútrobloku. Ak budete mať oči otvorené, určite oceníte nielen týchto 8 druhov parkov. Budeme veľmi radi, ak vás naša instagramová prechádzka inšpiruje k objavovaniu ďalších zelených oáz Bratislavy.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.