Deti sú v online doma, hravé a interaktívne kurzy o architektúre ich bavia

Čas čítania: 5 minút

Uplynulé mesiace ukázali, aká dôležitá je dostupnosť kvalitného online vzdelávania. Školy, ktoré nechceli zaostať, sa museli prispôsobiť a pomocou digitálnych technológií vyučovať prostredníctvom online prednášok, videohodín a webinárov. Lucia Lalka z agentúry Eduvision je expertkou na digitálne vzdelávanie. V rámci projektu Deti a architektúra má na starosti metodiku a so svojim tímom zabezpečuje kreatívnu, dizajnovú a technickú stránku. Tvrdí, že význam a potreba e-learningu rastie, ale mnohí si to uvedomili až v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

 

Šiesty ročník projektu Deti a architektúra sa nakoniec uskutoční napriek tomu, že pred pár mesiacmi to nevyzeralo ružovo. Tešíte sa naň?

Veľmi sa z toho teším, tento projekt máme veľmi radi. Všetkým, ktorí na tomto kurze pracujeme, záleží na tom, aby sme deťom priniesli nové inšpirácie z úžasného sveta architektúry. Tohtoročná téma mostov nám ponúka neskutočné možnosti spracovania.

Ako vyzerá vaša spolupráca s osobnosťou, ako je Darina Lalíková, architektka a zakladateľka projektu Deti a architektúra?

Spolupráca s Darinkou je skvelá najmä vďaka tomu, že nám dôveruje. Pri realizácii máme ako agentúra voľnú ruku a nemusíme sa obmedzovať v metodike a kreativite. Prišla s nápadom šíriť osvetu o architektúre na základných školách a projekt robí s nadšením a zo srdca, rovnako ako my. Darina Lalíková vyberie tému a pripraví textovú časť projektu. My potom texty preštudujeme a urobíme si vlastnú prípravu, v rámci ktorej navrhneme koncepciu kurzu. Diskutujeme, študujeme a tvoríme. Výsledkom je spoločné dielo, ktoré v sebe spája informačnú a odbornú hodnotu s metodikou vzdelávania, dizajnom a technológiami.

Agentúra Eduvision zastrešuje e-learningový koncept, ktorého súčasťou je kreatívny dizajn a nápadité spracovanie témy.

Po minuloročných mrakodrapoch sa budú žiaci 6. ročníkov základných škôl učiť o mostoch. Ako ste sa k tejto téme postavili?

Veľmi sa nám páči symbolika mostov. Mosty spájajú brehy, štvrte, ale aj národy. Pre ľudí má most v meste veľký význam, spája, ale aj definuje identitu daného miesta. Na mostoch nás fascinuje aj ich konštrukčná stránka a rôznorodá forma. Mosty majú v sebe silný príbeh ľudí, ktorí ich navrhli a stavali, a my sa toto všetko snažíme preniesť do e-learningu.

Koľko ľudí sa podieľa na e-learningovej forme projektu a ako vyzerá ich práca?

Na projekte Deti a architektúra sa podieľa asi 10-členný tím zložený z grafických dizajnérov, animátorov, programátorov a produkčného štábu. Na začiatku študujeme informácie, fakty, históriu, hľadáme zaujímavosti o mostoch. Následne vytvoríme scenár, zvolíme metodiku a kreatívne prevedenie obsahu na digitálny kurz.

Koľko mostov ste takto spracovali?

Celkovo ich je okolo tridsať. V e-learningu deti nájdu aj veľmi staré mosty zo staroveku, stredoveku,  prevedieme ich stavbami, ktoré boli postavené od 18. storočia až po súčasnosť. Celý výber má logiku a tvorí dejovú líniu kurzu, aby deti vnímali vývoj mostov v jednotlivých dobách aj na pozadí historických udalostí. Každý most je niečím výnimočný, či už tvarom, konštrukciou, príbehom, históriou alebo architektom, ktorý ho navrhol.

 

Ako pripraviť vzdelávací projekt tak, aby bol zaujímavý pre žiakov šiesteho ročníka základných škôl?

Je to kombinácia pútavých informácií, nápadov, dobrej metodiky a vhodného výberu digitálnych technológií. Deti sú v online prostredí doma. Formou e-learningu študujú hravým a interaktívnym spôsobom a baví ich to. Aj v našich kurzoch sme sa inšpirovali trendami zo sveta, používame obľúbené vzdelávacie metodiky, ale aj herné princípy. Každým rokom latku nasadíme vyššie a snažíme sa priniesť niečo nové.

Celý e-learningový koncept má teda nejaký príbeh, ktorý žiaci postupne odkrývajú?

Áno. Žiaci budú prechádzať do minulosti a súčasnosti každého mostu. Stretnú sa s architektami, objavia ich tajomstvá, spoznajú ich slávne, ale aj neslávne okamihy. Uvidia neuveriteľné stavebné konštrukcie z celého sveta.

Čo nasleduje po dokončení vašej práce na projekte?

Keď je kurz hotový a otestovaný, distribuujeme ho na školy. Celý projekt ponúka školám kombináciu viacerých na seba nadväzujúcich aktivít. Deti najprv študujú e-learning, potom riešia sprievodné aktivity s učiteľom na hodine, vypracujú vlastný projekt a môžu sa zapojiť do celoslovenskej súťaže. Je to metodika tzv. kombinovaného vyučovania, čo znamená prepojenia online a offline sveta.

Myslíte si, že kvalitou a spracovaním vášho projektu vediete deti k tomu, aby ako zdroje informácií vyhľadávali podobne kvalitné médiá, za ktorými stoja dôveryhodní ľudia?

Deti si rozvíjajú kritické myslenie priebežne, budujú si svoje názory na to, čo je kvalitné. Vo veľkej miere dajú na odporúčania influencerov. My sa snažíme, aby v našich projektoch boli influencermi skutoční odborníci a špecialisti vo svojich oblastiach. Kvalita spracovania následne zabezpečí, že deti môžu mať po vzhliadnutí nášho kurzu dobrý pocit, že sa učili inak, že zažili niečo pekné a inšpiratívne.

Napriek tomu, že e-learning je užitočný koncept, za ktorým stoja kvalitní odborníci, stále nie je taký populárny. Prečo?

Je to problém školstva. Ide o to, že pedagógovia nie sú vzdelávaní v oblasti nových technológií a e-learningu. Vzdelávací systém by mal byť nastavený tak, aby vedel učiteľa nasmerovať k podnecovaniu študentov k správnemu využívaniu technológií pre ich štúdium, ale aj budúci život a prácu. Je dôležité naplniť ich potrebu učiť sa cez skúmanie a objavovanie. V dnešnom svete to znamená, že učiteľ by mal účelovo zaradiť používanie digitálnych technológií do svojej učiteľskej praxe. Pevne verím, že aj u nás príde ku koncepčnej digitalizácii školstva, ktorá je nevyhnutnou podmienkou na implementáciu e-learningu.

Ako sa líši e-learning pre deti a pre dospelých?

Princíp je rovnaký, ale spracovanie e-learningu je iné. Pri tvorbe e-learningových kurzov si vždy definujeme, čo ním chceme dosiahnuť, čo chceme ľudí naučiť. Pri dospelých pracujeme väčšinou s odbornejšími informáciami, ideme viac do hĺbky v téme, používame iný jazyk, kreativitu, ale najmä techniky a metodiku učenia. Pri deťoch zase viac využívame herné princípy, jednoduchší slovník, mnemotechnické pomôcky a môžeme si uletieť v kreativite.

Je podľa vás architektúra oblasť, v ktorej by sa mali deti vzdelávať?

Ja si myslím, že určite áno. Architektúra je niečo, s čím sa v našich životoch stretávame na dennej báze, sme ňou obklopení, ovplyvňuje nás, je našou súčasťou a ponúka nám množstvo inšpirácie. Stačí ju pochopiť a o to presne ide v našom kurze.

Každý z tridsiatky mostov sa autori projektu snažia spracovať pútavo pre žiakov 6. ročníka, ktorí sa zapoja.

Detské vnímanie architektúry do veľkej miery ukazuje aj súťaž, ktorá je na projekt naviazaná. Žiaci posielajú výkresy s kresbami na tému projektu. Ako ich hodnotíte?

Tie kresby sú neskutočné. Deti majú úplne iný pohľad na realitu, nie sú zviazané konvenciami, zakaždým vymyslia niečo nové a výsledok je vždy úžasný. Teším sa, že nám každý rok príde množstvo krásnych obrázkov.

Aké máte na projekt odozvy?

Učitelia sa o projekt zaujímajú, posielajú nám e-maily s otázkami, poďakujú nám, čo mňa osobne vždy veľmi poteší. Myslím si, že ide najmä o prístup učiteľa – niekto berie e-learning ako zbytočnú nadprácu, a niekto náš projekt uchopí ako príležitosť vyskúšať niečo nové a odovzdať žiakom zaujímavé informácie pútavou a modernou formou. Pevne verím, že to bude fungovať aj tento rok a nadchneme pre architektúru ďalšie deti.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.