Eurovea City: Bratislavské centrum sa rozšíri o novú štvrť

Čas čítania: 6 minút

Prepojením viacerých projektov JTRE vznikne medzi Starým mostom a Mostom Apollo na nábreží Dunaja nová mestská štvrť. Kvalitou architektúry a dôrazom na verejné priestory má Bratislavu zaradiť medzi moderné európske metropoly. Pozrite sa s nami na prvé predstavenie vízie Eurovea City verejnosti.

JTRE predstavilo svoju víziu podoby modernej mestskej štvrte Eurovea City.

Na pláži Staré mesto sa zástupcovia JTRE stretli s médiami, pozvanými hosťami aj verejnosťou, aby predstavili svoju víziu s názvom Eurovea City. Cieľom konceptu je zjednotiť viacero developerských projektov v oblasti do novej štvrte, ktorá okrem zásadnej premeny nábrežia rozšíri centrum mesta k Dunaju a vytvorí tak v Bratislave novú modernú štvrť.

Víziu prezentovali v príjemnej letnej atmosfére Peter Korbačka spolu s PR a marketingovou manažérkou Eurovea Oľgou Hammer, projektovým manažérom JTRE Lubošom Kaštanom a španielskou architektkou Beth Galí, ktorú oslovil na spoluprácu developer so slovenským ateliérom GFI. Program doplnili chutné raňajky a možnosť vytvoriť si „vlastný svet“ v sklenenej nádobe s umelcom Alexom Zelinom.

Úspech, na ktorom sa oplatí stavať

Eurovea je už dnes jedným z najnavštevovanejších a najobľúbenejších miest v Bratislave. Okrem funkcie nákupného centra a služieb sa stala miestom stretávania, konania rôznych akcií a najmä priestorom, v ktorom Bratislavčania radi trávia voľný čas. Dokazujú to aj čísla: od otvorenia komplexu v roku 2010 prešlo jeho bránami takmer 100 miliónov návštevníkov.

„S Bratislavčanmi tu zažívame úplne všetko,“ teší sa marketingová manažérka Eurovea Oľga Hammer.

„Eurovea je krásnym príkladom toho, ako si Bratislavčania dokázali určité miesto adoptovať. Chodia sem tínedžeri na prvé rande, konajú sa tu rodinné oslavy, svadby, chodia sem rodiny s deťmi len tak si ľahnúť na deku a dejú sa tu aj smutné udalosti ako kary. S Bratislavčanmi tu zažívame úplne všetko. Eurovea je súčasťou ich života, a presne to bol vždy náš cieľ,“ popísala úspech zóny Eurovea Oľga Hammer.

Práve vzťah ľudí k tejto časti mesta zohral kľúčovú úlohu pri úvahách o jej budúcnosti. “Považujem ju za jedno z najživších miest v Bratislave,” hovorí o atmosfére Eurovea – najobľúbenejšej časti dunajskej promenády Peter Korbačka, ktorý stojí za víziou Eurovea City. “Ale o tom, či je nejaké miesto obľúbené u ľudí, nerozhodujú developeri alebo vedenie mesta či odborníci, ľudia si svoje obľúbené miesta vyberajú sami. A tak sa to stalo aj v Eurovea – developer vytvoril podmienky a priestor, ale ľudia rozhodli, ako chcú tento priestor využívať,” dopĺňa.

Na základe skúseností a spätnej väzby s týmto projektom sa JTRE rozhodlo stavať na tom najlepšom, čo Eurovea ponúka už dnes – modernú centrálnu štvrť, v ktorej budú ľudia radi tráviť čas.

„Chceme vytvoriť mesto v meste,“ hovorí Peter Korbačka, ktorý stojí za víziou Eurovea City.

Ako prebiehali úvahy nad ambicióznym plánom Eurovea City tiež vysvetlil Peter Korbačka: „Eurovea sa čo do významu a rozsahu aktivít, ktoré sa tam dejú, stala niečím väčším ako bežným mestským developmentom. Preto sme rozmýšľali, ako ju posunúť ďalej a urobiť z nej pre celé mesto ešte niečo významnejšie ako je dnes. Rozhodli sme sa ju rozšíriť a zväčšiť, ako aj pridať viac voľného priestoru, športovísk; a akousi bodkou by malo byť kongresové centrum, ktoré mestu chýba.” Nejde teda len o byty, shopping a administratívne budovy, ale najmä o voľnočasové aktivity, ktoré bude priestor poskytovať. „Chceme vytvoriť mesto v meste, s čím súvisí aj vízia električky, ktorá bola už niekoľkokrát preprojektovaná,“ dodal predseda predstavenstva JTRE.

5 projektov v jednom

Pod hlavičkou Eurovea City sa spojí niekoľko projektov, ktoré už v oblasti stoja alebo sa postupne budú realizovať. Sú to Panorama City s priľahlými administratívnymi budovami Panorama Business, Eurovea 1 aj 2 a Tower 115. Práce na ich prepojení sa majú rozbehnúť už začiatkom budúceho roka. Po dokončení a zjednotení všetkých projektov bude administratíva tvoriť cca 285 000 m2, počet bytov dosiahne 1 470, 95 000 m2 budú tvoriť obchodné prevádzky a kongresové priestory ponúknu 8 500 m2. Celá zóna bude mať v budúcnosti asi 3 000 rezidentov, 40 000 pracujúcich a očakáva sa, že denne ju navštívi 65 000 ľudí.

Raňajkové posedenie prebiehalo v príjemnej neformálnej atmosfére pláže Staré Mesto.

Dôležitými subjektmi a „susedmi“ v zóne sú aj Slovenské národné divadlo, ktoré plní významnú kultúrnu funkciu, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, ale aj prítomnosť viacerých štátnych inštitúcií. Tie sa stanú plnohodnotnou súčasťou zóny a spolu so vznikajúcimi projektmi vytvoria jeden funkčný celok.

Rozhodnutie zastrešiť celú štvrť názvom Eurovea City pomôže dať celej štvrti ucelenú koncepciu. „Chceli sme, aby sa to volalo jednotným názvom. 30 rokov dozadu sa to nazývalo zóna Pribinova. Eurovea si natoľko získala srdcia ľudí, že je podľa nás najvhodnejšie tento priestor premenovať na Eurovea City.” skonštatoval Korbačka.

Medzi hosťami sa našli niekdajšia misska a modelka Veronika Vagnerová Husárová, aj svetobežníčka s láskou pre módu Barbara „Babsy“ Jagušák.

Súčasťou prezentácie zóny bolo nielen predstavenie názvu Eurovea City, ale aj novej vizuálnej identity a loga. To je inšpirované pôvodnou ideou rovnomerných farebných objektov, dostalo však štylizovanejšiu formu, ktorou reflektuje novovzniknutú mestskú oblasť. Tvarom zas kopíruje panorámu budov na brehu Dunaja. V kombinácii s tmavšou paletou farieb má evokovať komplexnosť novej mestotvornej štvrte.

Dobrá štvrť musí mať jasnú identitu

Najobsiahlejšia časť prezentácie prvotných návrhov prebiehala pod taktovou Beth Galí, ktorá navrhne verejné priestory pre celú zónu. Pomocou skíc, náčrtov a vizualizácií vysvetlila základné východiská svojho uvažovania nad projektom. Podľa jej vlastných slov je dôležité najmä hľadanie odpovedí na otázky čo a ako chceme v Bratislave dosiahnuť.

Beth Galí navrhne identitu verejných priestorov celej zóny Eurovea City. „Človek, ktorý sa tu ocitne, musí hneď vedieť, kde sa nachádza,“ hovorí.

Svoje bohaté skúsenosti z iných veľkých miest chce totiž preniesť aj do nášho hlavného mesta. To je však podľa nej možné dosiahnuť len jediným spôsobom: „V prvom rade je našou úlohou vytvoriť pre Eurovea City novú identitu. Aby človek, ktorý sa tu ocitne hneď vedel, kde sa nachádza. Keď ste v historickom centre, nie je možné, aby ste si ho pomýlili s inou mestskou štvrťou a to isté chceme vytvoriť aj tu.“

To úzko súvisí aj s vývojom moderných miest, ktorý je typický polycentrizmom. Vznikajú nové štvrte, ktoré sú sami o sebe určitými centrami. „Najväčšou výzvou je to, aby tieto nové centrá boli plné života, boli dynamické a fungovali na podobnom princípe ako historické centrum mesta,“ vysvetľuje architektka a dodáva: „Na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme splniť 3 podmienky. Po prvé je to kvalita samotnej architektúry, po druhé kvalita verejných priestorov, ktoré sa tam budú nachádzať a po tretie samotné aktivity, čo sa tam budú vykonávať, a kvôli ktorým tam ľudia chodia.“

„Chceme, aby celý priestor patril ľuďom,“ vysvetlil L. Kaštan, projektový manažér JTRE v neformálnej plážovej atmosfére.

Galí sa na mesto pozerá ako celok, a preto zdôraznila aj potrebu kohézie medzi historickým a vznikajúcim rozšíreným centrom mesta. Ich vzájomné prepojenie je totiž rovnako dôležité ako rozvoj samotného Eurovea City.

Na Beth Galí sa spolieha aj projektový manažér L. Kaštan, ktorý považuje verejné priestory za nosnú časť celej zóny. „Ona má skúsenosti z praxe, z miest ako Barcelona či Cork, kde už podobné zmeny riešila. Chceme, aby celý priestor patril ľuďom a upratal sa tak, aby autá ustúpili do úzadia. Aby užívateľský efekt pre chodcov, peších a cyklistov bol čo najväčší. Skrátka, chceme pre ľudí vytvoriť priestor, ktorí budú mať skutočne radi a bude pokračovať v nastavenej tradícii Eurovea.“

Inšpirácia pre celé mesto

Po dokončení pribudnú nielen byty, kancelárie a obchody, ale aj kongresové priestory, ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská. Dominantou štvrte by mal byť aj 168-metrový obytný mrakodrap. Pôjde teda o budovy, ktoré zásadne zmenia tvár Bratislavy.

Nové logo zóny Eurovea City je inšpirované pôvodným logom Eurovea a symbolizuje panorámu budov na brehu Dunaja.

Architekt Radoslav Grečmal zo štúdia GFI, ktoré sa na projekte podieľa, takisto vníma Eurovea City ako projekt, vďaka ktorému si môžu Bratislavčania so svojím mestom vytvoriť vzťah, ktorý doteraz chýbal. “Okrem rozšírenia nákupných priestorov Eurovea sa rozšíri aj obľúbená obytná časť. Pribudnú dve nové administratívne budovy a čerešničkou na torte bude najvyššia budova v Bratislave,” popisuje pripravovaný projekt. “V súvislosti s vytvorením svojbytnej mestskej štvrte Eurovea City pravdepodobne príde aj k zmene povrchov či mobiliáriu, to je už však úloha pani architektky Beth Galí.”

Eurovea City, teda štvrť ohraničená mostom Apollo, Landererovou, Dostojevského radom a Šafárikovým námestím by teda mala priniesť Bratislavčanom nové, moderné centrum. Miesto, ktoré budú charakterizovať prepracované verejné priestory, odklon automobilov, priamy kontakt s riekou a samozrejme architektúra na svetovej úrovni. Jednoducho Eurovea, ktorú ľudia milujú už dnes pretavená do veľkej centrálnej mestskej zóny.


Autor: ©Jakub Stank, Foto: ©Dominika Behúlová

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.