Na Zuckermandli je jedna z najmodernejších zelených budov na Slovensku

Čas čítania: 5 minút

Najlepšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. V rámci Svetového týždňa zelených budov sme sa v novej štvrti Zuckermandel stretli s odbornou verejnosťou, aby sme jej spolu s ostatnými partnermi predstavili úspornú budovu, ktorá sa týmto heslom riadi do bodky.

V čase od 25. septembra až do 1. októbra sa po celom svete konal Svetový týždeň zelených budov, do ktorého je zapojených viac ako 130 krajín z celého sveta. Hlavným mottom slovenského Týždňa zelených budov organizovaného Slovenskou radou pre zelené budovy bolo “Zdravé budovy – kvalitné prostredie”.

Zelené domy prinášajú celý rad výhod. Úsporou energie, využívaním prírodného osvetľovania a tieňovania či účinným využitím vody sa nielen výrazne znižujú náklady, ale najmä znižuje uhlíková stopa a šetrí životné prostredie. Komfortnejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie zároveň prispieva k lepšiemu zdravotnému stavu a duševnej pohode pracovníkov.

O konkrétnych smart riešeniach moderných zelených budov sme sa s verejnosťou boli porozprávať priamo v štvrti Zuckermandel, v novej centrále ČSOB, ktorú tu pre finančnú skupinu postavil na kľúč developer J&T REAL ESTATE.

Polycentrické mesto je ekologickejšie

Jednou z bežných urbanistických stratégii, ktoré na zlepšovanie životného prostredia využívajú popredné zelené mestá ako napríklad Kodaň, je budovanie mestských štvrtí tak, aby obsahovali mix funkcií. Aby v nich ľudia zároveň bývali, pracovali, nakupovali, či chodili za zábavou a umením. Takýmto spôsobom sa mestá snažia znižovať potrebu cestovania medzi jednotlivými svojimi časťami.

„S podobnou filozofiou sme pristupovali aj k výstavbe novej mestskej štvrte Zuckermandel. Dôraz sme kládli na vyváženú kombináciu bývania, kancelárií a maloobchodných prevádzok, aj s príslušnými verejnými priestormi. Aby sa vytvorilo pestré prostredie, boli osadené fontány, sochy, revitalizoval sa Skalný nos a pribudli aj umelecké diela,“ opisuje výstavbu projektový manažér JTRE Vladislav Beka.

Zuckermandel bol zároveň stavaný tak, aby moderná zástavba odrážala historickú parceláciu. „Zachovala sa niekoľko storočí stará Žižkova ulica, priečne ulice zostali na tých istých miestach ako kedysi, bolo vytvorené nové námestie približne v miestach historického Mockovho námestia,“ pokračuje projektový manažér.

Budova s vlastným rozumom

Šesťpodlažná budova novej centrály ČSOB banky v štvrti Zuckermandel využíva niektoré technologické postupy na Slovensku po prvýkrát. Vďaka smart riešeniam od spoločnosti SIEMENS napríklad budova dokáže reagovať na meniace sa počasie.

Na streche budovy je umiestnená profesionálna meteorologická stanica, ktorá sleduje aktuálnu polohu slnka. Na základe toho inteligentný systém na správu budovy automaticky polohuje žalúzie tak, aby sa interiér budovy neprehrieval a zároveň do budovy prepúšťal dostatok svetla. Ak je slnko na západe, žalúzie na západnej fasáde sa privrú a na východnej otvoria, čím sa šetrí energia na ochladzovanie miestností.

V prípade silného vetra sa zase žalúzie na celej budove automaticky vytiahnu, aby neboli poškodené. Rovnako v prípade požiaru sa ich automatickým zdvihnutím zabezpečí ľahší prístup do objektu pre záchranné zložky.

Okrem teploty snímače v miestnostiach merajú aj vlhkosť vzduchu. Ak je manuálne nastavenie energeticky neefektívne, upozorní na to červené svetielko a stlačením tlačidla na ovládači sa obnovia optimálne hodnoty.

Riadiaci centrálny systém pre správu budov s názvom Desigo CC zbiera a analyzuje dáta z celej budovy a správcovi z jedného miesta umožňuje kdekoľvek v budove monitorovať a riadiť žalúzie, spínať osvetlenie, chladenie, vzduchotechniku, radiátory, či bezpečnostný a požiarny systém.

Šetrne k prírode

„Samotná budova centrály je navrhnutá tak, aby spĺňala prísne štandardy zelenej certifikácie budov BREEAM Excellent. Použité sú recyklovateľné materiály, úsporné LED osvetlenie vo frekventovaných zónach, adiabatické chladenie, či už spomínaný systém automatického tienenia a chladenia,“ vysvetľuje Miroslava Gabrišková, riaditeľka Odboru manažmentu majetku ČSOB.

Šetrne sa pristupuje aj k vode. Budova má napríklad zelenú strechu, ktorá okrem estetickej funkcie využíva dažďovú vodu, takže tá zbytočne neodteká do kanalizácie. Samozrejmosťou je, že vodovodné batérie fungujú na fotobunky. Okrem toho v časoch, keď budova nie je obsadená, centrálny systém budovy signalizuje, ak niekde v objekte dochádza k nadmernému odberu pitnej vody.

Zeleň nenájdete len na streche budovy. V jej bezprostrednom okolí sa nachádza botanicky veľmi významná lokalita nazývaná Skalný nos – tá je miestom, kde bola celosvetovo po prvýkrát v histórii popísaná rastlina skalničník guľkovitý. Na revitalizáciu a zachovanie vzácneho kusu prírody bol spoločnosťou J&T REAL ESTATE prizvaný odborný tím.

Znižovanie spotreby

Zelená budova nie je len o úspore energií. Jednou z ciest, ako chrániť životné prostredie je aj cieľavedomé znižovanie spotreby zo strany firiem, ktoré v nich sídlia. V tomto smere k tomu vedenie banky vo svojej novej centrále na Zuckermandli pristúpilo naozaj maximálne zodpovedne. Aby sa znížila produkcia odpadu, vedenie zaviedlo aj niekoľko opatrení, na ktoré si zamestnanci museli zvykať. „Počet tlačiarní sa zredukoval takmer o polovicu. Miestnosti s tlačiarňami a smetné koše sú od pracovných stolov vo väčších vzdialenostiach, aby sa obmedzilo ich neúčelné využívanie. Samozrejmosťou je recyklácia a separovanie odpadu,“ dodáva Juraj Kaba, manažér Oddelenia rozvoja investícií a správy budov ČSOB.

Zamestnanci majú v rámci pitného režimu k dispozícii pitné fontánky napojené na vodovodné potrubie, čím sa eliminovalo použite barelov a plastových pohárov. Vďaka jednoduchému riešeniu sa ročne ušetria tony plastového odpadu.

Drvivá väčšina zamestnancov používa na písanie namiesto papierových flipchartov popisovateľné tapety. Sú to možno na prvý pohľad drobnosti, no pri viac ako 1 300 zamestnancoch už hovoríme o výrazných úsporách na spotrebe.

Do práce na bicykli

Jednou z ciest k znižovaniu uhlíkovej stopy je aj využívanie alternatívnych spôsobov dopravy. Aj preto J&T REAL ESTATE spolupracovalo s ČSOB na vytvorení miestnosti na odkladanie bicyklov so šatňami a sprchami. V letných mesiacoch sa medzi zamestnancami finančnej skupiny tešila mimoriadne veľkej obľube, podľa slov vedenia bola väčšina stojanov pravidelne obsadená a zamestnanci si medzi sebou vytvárali bicyklové tímy, ktoré medzi sebou súťažili, kto najazdí viac kilometrov.

Okrem “bicykliarne” sa v budove nachádza aj fyziomiestnosť, takže tí, čo majú problémy s krčnou chrbticou, majú k dispozícii fyzioterapeuta. Aj tieto maličkosti pomáhajú budovu udržiavať v “zelenom” móde.


O projekte Zuckermandel
Zuckermandel je nová štvrť na úpätí hradného brala, ktorá rozširuje zástavbu mestského jadra. Súčasťou štvrte sú obytné a administratívne priestory, ale tiež obchodíky, kaviarne a reštaurácie, parky a zeleň, pričom verejné priestory tvoria viac ako polovicu celkovej plochy územia. Dominantnou súčasťou štvrte je námestie plynulo pokračujúce lávkou ponad električkovú trať na nábrežie Dunaja.

Foto: ©Marek Gavlák

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.