Nočná s mestským policajtom: Bratislava sa stáva bezpečnejším mestom

Čas čítania: 6 minút

Mestskí policajti nastupujú do nočnej zmeny o siedmej večer. Oblečú sa do výstroje, preberú si výbavu a po brífingu začnú s hliadkovaním. Znie to celkom stereotypne, no o opaku vás v rozhovore  presvedčí príslušník mestskej polície Michal. Prezrádza, že počas svojej nočnej služby v práci sa nenudí a zložité situácie niekedy rieši až do východu slnka. Z dôvodu zachovania bezpečnosti nezverejňujeme celé meno respondenta.

Nočná s mestským policajtom: Bratislava sa stáva bezpečnejším mestom
Ilustračná fotografia. Zdroj: Peter Borko, Mestská polícia Bratislava

Aké sú základné úlohy Mestskej polície, a čím sa odlišujú od povinností Policajného zboru SR? Ktoré sú hlavné oblasti pôsobnosti Mestskej polície v Bratislave?

Okrem riešenia bežných priestupkov pomáhame denne osobám, ktoré sa ocitajú v núdzi či zdravotných ťažkostiach. Prítomní sme aj pri väčšine kultúrnych, spoločenských či športových podujatí a dohliadame napríklad aj na bezpečnosť detí v blízkosti škôl. Staráme sa o ochranu prírody v mestských lesoch a často asistujeme pri usmerňovaní dopravy na miestach, kde je ohrozená bezpečnosť, ako napríklad pri haváriách alebo spadnutých stromoch a podobne. Úzko spolupracujeme so záchranármi, hasičmi alebo štátnou políciou pri mimoriadnych situáciách a stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou rôznych preventívno-bezpečnostných akcií. Spoločne s magistrátom a jednotlivými mestskými časťami sa výrazne podieľame na zabezpečovaní nielen správneho, ale najmä bezpečného chodu mesta.

Ako sa líšia právomoci Mestskej polície oproti Policajnému zboru SR, najmä v kontexte vyšetrovania trestnej činnosti a dopravných priestupkov?

Od Policajného zboru sa mestské polície líšia najmä tým, že nie sú oprávnené vyšetrovať trestnú činnosť. Takouto kompetenciou disponujú len orgány činné v trestnom konaní. Samozrejme, ak sme svedkami páchania trestnej činnosti, voči podozrivej osobe okamžite zakročujeme a obmedzujeme ju na osobnej slobode. Samotné vyšetrovanie prípadu je však v rukách štátnej polície. Kompetencie máme oproti Policajnému zboru obmedzené, napríklad aj v oblasti dopravy. Zatiaľ čo štátna polícia rieši aj porušenia na úseku dynamickej dopravy, teda môže napríklad merať dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti, mestská polícia je oprávnená riešiť priestupky najmä v statickej doprave, napríklad parkovanie. Samotné úkony hliadok, či už mestskej alebo štátnej polície, pri riešení rôznych prípadov priamo v teréne sa však veľmi nelíšia.

Ako vyzerá typická nočná služba mestského policajta v Bratislave?

Žiadny deň mestského policajta nie je rovnaký, preto je veľmi náročné popísať typickú nočnú službu. Záleží od aktuálnej bezpečnostnej situácie v meste ako aj od oznamov, ktoré prijímame na linku 159. Je to práca, ktorá nie je stereotypná a každý deň v nej zažívame niečo nové.

Nočná s mestským policajtom: Bratislava sa stáva bezpečnejším mestom
Ilustračná fotografia. Zdroj: Peter Borko, Mestská polícia Bratislava

Čím sa líši vaša práca v noci od dennej rutiny?

Nočné služby cez pracovný týždeň sa od denných zásadnejšie nelíšia. V týchto dňoch sú dokonca spravidla pokojnejšie. Naopak, počas víkendov sú akčnejšie, keďže nočné ulice Bratislavy vyhľadávajú nielen domáci, ale aj návštevníci hlavného mesta, ktorí sem prichádzajú za zábavou. Odlišné sú najmä situácie, s ktorými prichádzame do kontaktu. Zatiaľ čo počas dňa sú to zväčša dopravné priestupky, v noci ide najmä o narúšanie verejného poriadku.

Čo sa najčastejšie deje v noci v Bratislave, čo ako príslušník mestskej polície musíte riešiť?

Najčastejšie cez nočné služby, najmä počas piatkov a víkendov, riešime prípady nerešpektovania zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Je to spojené aj s rušením nočného pokoja. Veľakrát sme privolávaní k hlučným skupinkám popíjajúcim na verejnosti alkohol. Zaoberáme sa pravidelne napríklad aj znečisťovaním verejných priestranstiev či priestupkami proti občianskemu spolunažívaniu – zväčša ide o osoby, ktoré obťažujú svoje okolie hrubým správaním alebo robia iným schválnosti. Výnimkou nie sú z času na čas ani vyostrenejšie situácie, ako napríklad slovné či fyzické konflikty.

Aké metódy používate na upokojenie napätých alebo potenciálne násilných situácií?

Každý mestský policajt musí byť tak trochu aj psychológ. V uliciach hlavného mesta sa totiž stretávame s najrôznejšími situáciami, od tých všedných až po ťažké životné osudy ľudí alebo vážne prípady, v ktorých ide často o ohrozenie zdravia alebo života. Každý z nás preto musí byť obrnený potrebnou dávkou trpezlivosti, empatie, ale aj odolnosti voči nepríjemným situáciám, ktorým niekedy musíme čeliť. Vždy, keď to situácia dovoľuje, snažíme sa ju riešiť čo najzmierlivejšie, napríklad upokojiť aktérov konfliktu alebo hádky bez použitia sily. Je to však veľmi individuálne. Mestský policajt musí vedieť odhadnúť závažnosť situácie, vyhodnotiť všetky hroziace riziká a následne rozhodnúť, akým spôsobom ju bude riešiť. V snahe predchádzať konfliktným situáciám a zlepšiť komunikáciu s ľuďmi pri napätejších situáciách niektorí z nás napríklad absolvovali školenie pod vedením príslušníkov Antikonfliktného tímu Policajného zboru SR.

Nočná s mestským policajtom: Bratislava sa stáva bezpečnejším mestom
Ilustračná fotografia. Zdroj: Peter Borko, Mestská polícia Bratislava

Existuje nejaký večer, ktorý vám utkvel v pamäti z konkrétneho dôvodu?

Spomeniem jednu víkendovú službu, ktorá mi utkvela v pamäti kvôli množstvu prípadov. Začala sa obvykle, obliekol som si uniformu, vzal zbraň a s kolegom sme vyrazili do ulíc. Najprv sme riešili bežné priestupky ako konzumácia alkoholu či hlučné skupiny. Po polnoci sme pomáhali mužovi a žene, ktorým ukradli ruksak, pričom zlodej na nich vytiahol nôž. Potom sme zasahovali pri bitke Rakúšanov na Ventúrskej ulici, kde sme poskytovali prvú pomoc. Už pomaly svitalo a my sme celú noc riešili jeden prípad za druhým. Nasledoval konflikt pri Slovenskej technickej univerzite, kde sme zadržali útočníka. Zachraňovali sme sme aj ženu s otravou alkoholom a pomohli mužovi s duševnými ťažkosťami, ktorý kričal na ulici. Zvyšok služby sme upokojovali podgurážených ľudí a riešili znečistenie verejných priestorov.

Ako sa staráte o bezpečnosť seba a kolegov počas nočných služieb?

Bezpečnosť je pre nás prvoradá, či už ide o ľudí, ktorých chránime, ale aj o našu vlastnú. Zásadám bezpečnosti sme sa pod vedením skúsených lektorov priúčali už v kurze odbornej spôsobilosti. V rámci praktickej výučby sme napríklad trénovali, ako zasahovať voči páchateľom v osobných vozidlách, v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy alebo v komplikovaných objektoch, ako sú rôzne opustené budovy. Dôležitú úlohu tiež zohráva súhra členov hliadky, musíme sa vedieť jeden na druhého spoľahnúť v akejkoľvek situácii. K zvýšeniu bezpečnosti prispeli v poslednom období napríklad aj telové kamery, ktoré nosíme na uniformách už takmer rok. Telové kamery ovplyvňujú to, ako sa počas zákroku správa občan aj samotný policajt. Preukázateľne redukujú agresívne alebo nevhodné správanie u ľudí, poskytujú kvalitné dôkazy, vytvárajú zároveň väčšie nároky na náš prístup k priestupcom, čím chránia nielen verejnosť, ale aj nás samotných.

Existujú konkrétne oblasti v Bratislave, ktoré sú počas noci náročnejšie z hľadiska plnenia vašich povinností?

Rozhodne je to centrum mesta, kde sa, najmä počas víkendových nocí, sústreďuje najviac ľudí. Z dôvodu posilnenia bezpečnosti v tejto najvyťaženejšej oblasti sme v roku 2019 napríklad zriadili stanicu mestskej polície priamo na Obchodnej ulici. Zvýšenú pozornosť venujeme s kolegami a kolegyňami napríklad aj oblasti Stavbárskej ulice vo Vrakuni či Kopčianskej ulici v Petržalke.

Nočná s mestským policajtom: Bratislava sa stáva bezpečnejším mestom
Ilustračná fotografia. Zdroj: Peter Borko, Mestská polícia Bratislava

V spomínaných problémových oblastiach ako Obchodná ulica či Pentagon na Stavbárskej ulici mestská polícia zriadila vysunuté pracoviská. Zlepšila sa tu bezpečnosť a osvedčilo sa toto riešenie zvýšiť prítomnosť príslušníkov mestskej polície v danej lokalite?

Bezpečnostná situácia v hlavnom meste sa za posledné roky z môjho pohľadu výrazne zlepšila. Predchádzal tomu rad opatrení na posilnenie bezpečnosti, napríklad zriadenie Útvaru zásahovej jednotky a kynológie, nové Operačné a kamerové stredisko, znovuotvorenie Školiaceho a výcvikového strediska pre nových, ale aj súčasných policajtov a policajtky, zvyšujúci sa počet kamier Mestského kamerového systému a zriadenie vysunutých pracovísk v Rusovciach, v Devínskej Novej Vsi či na spomínanej Stavbárskej ulici. Konkrétne toto pracovisko prinieslo do oblasti značné upokojenie situácie a pomohlo nám aj k lepšej miestnej znalosti. Obyvateľky a obyvatelia sa na nás čím ďalej tým viac osobne obracajú s podnetmi a žiadosťami o pomoc pri riešení rôznych situácií.

Aká je situácia v centre Bratislavy?

Tu za posledné roky vnímam najväčší posun čo sa týka bezpečnosti, a to predovšetkým počas víkendových večerov, keď sa chodia ľudia zabávať do podnikov v meste. Určite k tomu výrazne prispela naša zvýšená prítomnosť v tejto lokalite, ako aj intenzívnejšia spolupráca s Policajným zborom. Dokážeme tak efektívne a rýchlo zasahovať v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku.

Akú radu by ste dali občanom, ako môžu prispieť k nočnej bezpečnosti vo svojej komunite?

K zvyšovaniu bezpečnosti v hlavnom meste môžu výrazne prispieť aj samotní obyvatelia a obyvateľky a to tým, že si budú pozorne všímať dianie okolo seba a každé podozrenie z akejkoľvek protiprávnej činnosti nám budú nahlasovať buď prostredníctvom linky 159 alebo naň upozornia priamo nás, policajtov a policajtky slúžiacich v uliciach. Dôležité je upozorniť mestskú políciu aj v situáciách, keď nedošlo k spáchaniu priestupku, napríklad keď jednotlivec alebo skupina ľudí obťažuje ženy, aj keď napokon nedôjde k napadnutiu. Ak nám to nahlásite, vieme aspoň prostredníctvom kamerového systému alebo hliadok takýchto ľudí monitorovať a tým predísť prípadnému útoku. Dôležité je nebyť ľahostajný a radšej vytočiť linku 159.

Nočná s mestským policajtom: Bratislava sa stáva bezpečnejším mestom
Ilustračná fotografia. Zdroj: Peter Borko, Mestská polícia Bratislava

Kam by ste chceli, aby sa Mestská polícia Bratislava posunula alebo dostala počas nasledujúcich rokov?

Za posledné roky vnímam, že sa Mestská polícia Bratislava posúva výrazne vpred, za čo som rád. Určite si každý z nás príslušníkov želá pracovať najmä v dobrom kolektíve, preto uvítame, ak do našich radov budú pribúdať najmä spoľahliví, priateľskí a charakterní ľudia, ktorým záleží na bezpečnosti v hlavnom meste. Dôležitá je z môjho pohľadu aj dôvera ľudí voči mestskej polícii, tú však budujeme hlavne my policajti pri kontakte s nimi priamo v uliciach Bratislavy.

Aké máte ambície v oblasti skvalitňovania vybavenia či posilňovania kompetencií mestskej polície v Bratislave?

Chceme sa našou profesionalitou aj technickým vybavením zaradiť medzi moderné mestské polície, s akými sa stretávame v iných svetových metropolách. Všetko sa však odvíja od financií mesta. Veríme, že sa bude situácia s mestským rozpočtom zlepšovať. My v tomto čase očakávame najmä nové uniformy a mali by sme čoskoro nahradiť papier a pero mobilnými jednotkami a tabletmi. Taktiež dlhodobo vnímame čoraz častejšie ohlasy obyvateliek a obyvateľov Bratislavy na rýchle a nebezpečné jazdenie našimi ulicami. Preto sa už viac ako dva roky usilujeme o zmeny v zákone o obecnej polícii, ktorými by došlo k posilneniu kompetencií obecných a mestských polícií. Jedna z legislatívnych zmien, ktorú chceme presadiť, by mala umožniť obciam a mestám, a teda aj obecným a mestským policajtom, merať rýchlosť prostredníctvom statických radarov a pokutovať tých, ktorí nedodržujú povolenú rýchlosť.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.