Bratislavu navštívili odborníci z inštitúcie udeľujúcej zelené certifikáty BREEAM

Čas čítania: 3 minút

Z najvyššej budovy Eurovea Tower videli počas prvého dňa návštevy celú Bratislavu ako na dlani a počas ďalších dvoch dní navštívili viaceré zelené budovy vyznamenané prestížnym certifikátom udržateľnosti BREEAM. Našu metropolu navštívili zástupcovia certifikačnej autority BRE z Londýna na pozvanie Slovenskej rady pre zelené budovy. „Ostal som v údive nad odhodlaním a ambíciami projektov, ktoré sme navštívili,“ hovorí James Fisher, Head of Strategic Partnerships v BRE Group.

Návšteva BRE na Eurovea Tower
Návšteva BRE na Eurovea Tower

V Bratislave a na Slovensku ste prvýkrát. Aké sú vaše doterajšie dojmy a ako vnímate výstavbu v stredoeurópskom regióne v porovnaní s Európou a svetom?

V posledných rokoch som sa veľa venoval rastu BREEAM-u v Európe, s osobitným dôrazom na BREEAM In-Use (hodnotenie budov v prevádzke). Vždy som vnímal strednú a východnú Európu ako dôležitý trh, ktorý má veľký záujem o BREEAM. Návštevu Bratislavy si veľmi užívam, naozaj som ostal v údive nad odhodlaním a ambíciami projektov, ktoré sme navštívili. Projekty územného rozvoja sú vynikajúce, s úžasným prínosom v oblasti udržateľnosti. Slovensko a Bratislava majú teraz príležitosť pri realizácii plánov mestského rozvoja stavať na týchto úspechoch a využiť silu BREEAM-u na prilákanie ďalších investícií, ktoré prinesú nové príležitosti.

Certifikácia BREEAM existuje už viac ako 30 rokov a stala sa jednou z celosvetovo najpopulárnejších. Kde vidíte dôvody tohto úspechu a aké sú hlavné výhody BREEAM v porovnaní s inými certifikáciami?

Podľa môjho názoru jedným z kľúčových dôvodov, vďaka čomu BREEAM obstál v skúške časom, je fakt, že štandard sa vždy aktualizoval najnovšími vedeckými poznatkami, pričom sa zachoval aj rozsah hodnotenia. Pri nezávislej certifikácii sme prísni, takže je náročné získať certifikát, ale zároveň to skutočne poháňa trh vpred. Proces certifikácie pomôže klientom a ich technickým špecialistom získať viac poznatkov o udržateľnosti a je zosúladený s napredovaním projektu. Výhodou BREEAM-u sú vedecké základy a tým nie je ovplyvnený osobnými názormi posudzovateľov, ktorí by sa mohli snažiť ovplyvniť ho určitým smerom. Rovnako náklady na certifikáciu sú nízke v porovnaní s hodnotou, ktorú vytvára. Chceme, aby klienti vynakladali peniaze na zlepšenie budov a nie na samotnú certifikáciu. Kľúčová je cesta k nulovým emisiám.

V posledných rokoch nastali mnohé kritické udalosti – čoraz citeľnejšia klimatická kríza a snaha krajín a firiem prijímať plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, pandémia Covid-19, vojna na Ukrajine a následná energetická kríza a inflácia. Ako ovplyvňujú tieto faktory certifikáciu BREEAM?

Globálna situácia mala obrovský vplyv na to, akým spôsobom BREEAM rieši výzvy udržateľnosti. Samozrejme, náklady na energie a energetická efektívnosť sú len jedným príkladom. Ako vždy, aj teraz sme museli zabezpečiť, aby naše štandardy držali krok s trhom a viac sme sa zamerali na určité témy, ktoré nabrali na dôležitosti pre našich zákazníkov. Potrebné tiež bolo priniesť nové možnosti udeľovania BREEAM-u, napríklad počas pandemických lockdownov boli dôležité virtuálne návštevy stavieb. Napokon sme v dôsledku týchto výziev videli obrovský nárast záujmu o certifikáciu a posilnenie programov ESG (zodpovednosť v environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení). Viac ako kedykoľvek predtým platí, že pred nami je éra ESG, ale udržateľnosť a financie sa dostali do kolízie. V priebehu posledných pár rokov sa svet zmenil a tieto trendy sa zosilnili.

Na Slovensku získalo certifikát BREEAM alebo je v procese certifikácie viac ako 160 projektov, ide však výhradne o komerčné objekty. Ako v čase rastúcich cien motivovať vlastníkov k dobrovoľnej certifikácii rezidenčných budov?

Toto je veľmi zaujímavá otázka. Trend, ktorý ste načrtli, vidím aj v iných krajinách. Zvyčajne sú na prvom mieste komerčné projekty, až potom bývanie. Očakávam, že v priebehu roka alebo dvoch začne aj na Slovensku rásť certifikácia BREEAM In-Use pre rezidenčný trh. Vlastníci si začnú uvedomovať úspory nákladov na energie, ktoré sa dajú dosiahnuť v certifikovanej nehnuteľnosti a začnú požadovať certifikáciu od developerov. Obyvatelia si len začínajú uvedomovať vplyv nákladov na energie a zmena príde rýchlo. Na druhej strane developeri zistia, že prístup k financovaniu bude ťažší, ak sa nepreukážu hodnotením udržateľnosti. A prirodzene sa priklonia k tomu, čo požadujú zákazníci. Nebude trvať dlho, kým sa dopyt začne zvyšovať.

Navštívili ste aj prezidentský palác. O čom ste diskutovali?

Veľmi sme sa tešili na návštevu tejto nádhernej historickej budovy. S poradcom prezidentky a Slovenskou radou pre zelené budovy sme diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce na ESG témach. Hovorili sme o ceste k bezemisnému cieľu, ktorou musia prejsť všetky existujúce budovy, o prínose certifikácie, hospodárskom raste, ktorý môže udržateľnosť podporiť a tiež o novej Prezidentskej zelenej pečati za obnovu verejných budov.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.