Riaditeľka JA Slovensko: Snažíme sa deťom vysvetliť, že svojím talentom sa môžu uživiť

Čas čítania: 7 minút

Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko vzdeláva žiakov v praktických oblastiach, ktoré sa do školských osnov dodnes nedostali. Jej riaditeľka Eva Vargová prezradila, na čo sa zameriavajú, kde vidia najväčšie problémy a akú úlohu v ich práci zohráva lokalita, v ktorej sídlia.

Z 15. poschodia Toweru 115 v Panorama City je nádherný výhľad na celú Bratislavu. Práve tu má svoje kancelárie tím JA Slovensko a jeho úradujúca CEO Eva Vargová. V rozhovore vysvetlila, ako organizácia pomáha mladým ľuďom na ceste k úspechu a prečo je okrem pekného výhľadu dobré susediť s podnikateľskou špičkou na Slovensku.

Čomu presne sa JA Slovensko venuje, aká je vaša vízia a ciele?

JA Slovensko je skratka z plného názvu našej organizácie – Junior Achievement Slovensko. Sme dcérskou pobočkou medzinárodnej siete Junior Achievement Worldwide. Táto organizácia na svete funguje už 99 rokov, budúci rok oslávime okrúhlu storočnicu. Na Slovensku fungujeme 26. rok. Spoluzakladal nás pán Baťa s jasným odkazom, že vzdelávanie mládeže je pre rast ktorejkoľvek krajiny najdôležitejšie.

Vzdelávame mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, ekonomických a podnikateľských zručnostiach. K tomu patria aj tzv. soft skills – komunikačné zručnosti a prezentačné schopnosti. Študentov ale tiež učíme ako si založiť firmu, ako kriticky myslieť a ako riešiť problémy.

Vytvárame tak spojenia medzi mladými ľuďmi a reálnymi podnikateľmi a spájame základné a stredné školy s biznis svetom. Žiakov učíme akým spôsobom byť šťastný vo svojej práci, ako sa vedieť presadiť a formulovať svoj vlastný názor. Skrátka, snažíme sa deťom vysvetliť, že sa svojím talentom môžu uživiť. Podporujeme ich v tom, čo ich baví a učíme ich ako to pretaviť do spôsobu obživy.

Pomáhate školám, učiteľom, žiakom, ale zároveň aj verejnosti. Ako celý ten proces prebieha?

Prihlásiť sa môže rodič, študent, učiteľ alebo cez svojho riaditeľa celá škola. V zásade nás môže osloviť ktokoľvek v prípade, že má záujem o vzdelávací program Junior Achievement. V tom momente danému záujemcovi vysvetlíme, o čo ide. Každý program však musí byť odsúhlasený riaditeľom školy, až potom môže začať prebiehať výučba.

Celý proces začína školením učiteľov. Počas jedného augustového týždňa v Belušských Slatinách sa školia a následne sa priebežne vzdelávajú počas celého roka. Týchto nových učiteľov vidíme niekoľkokrát ročne fyzicky a potom samozrejme online a telefonicky podľa potreby. Po zvládnutí tohto školenia učiteľ vzdeláva deti priamo v škole podľa osnov vybraného predmetu.

Bez školy sa teda žiadnym spôsobom nedá zapojiť?

Nedá. Niektorí žiaci a študenti to riešia tak, že si nájdu školu, kde je tento predmet dobrovoľný, a ktorá im umožní ho po hlavnom vyučovaní navštevovať ako krúžok. Takto však funguje len absolútne minimum študentov. Veľká väčšina našich programov prebieha priamo počas vyučovacieho procesu. Je to tzv. formálne vzdelávanie, teda v rámci oficiálneho úväzku učiteľa. To znamená, že to nie je krúžok, ale normálny vyučovací predmet ako ktorýkoľvek iný. Individuálni študenti majú tiež možnosť sa prihlásiť do našich súťaží a projektov.

Môže sa k vám prihlásiť hocikto alebo si spolupracujúce školy vyberáte na základe určitých požiadaviek?

Dávame šancu úplne každému, kto sa prihlási a spĺňa podmienky. Tie spočívajú v tom, že učiteľ, ktorý chce náš predmet vyučovať, sa musí zúčastniť školenia, úspešne ho absolvovať a zložiť skúšku na konci školského roka.

Čo všetko teda robí JA Slovensko nad rámec vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú na školách?

Projektov máme viacero, minulý rok ich bolo 15. Sú to buď jednodňový Inovation Camp alebo projekt Aspire kde spolupracujeme s firmou AT&T, ďalej Job Shadowing v spolupráci s IBM, ale aj projekty ako Digitálna garáž v spolupráci s IT gigantmi ako Google, či Microsoft.

Od septembra budeme spolupracovať so spoločnosťou NN na programe s názvom Social Inovation Relay, kde pôjde o inovatívne podnikanie v sociálnej oblasti pre študentov stredných škôl. Ďalším novým projektom bude spolupráca s Jaguar Land Rover v podobe súťaže pre základné a stredné školy. Radi motivujeme študentov a učiteľov aj tým, že môžu niečo vyhrať.

Čo študenti získavajú absolvovaním kurzu okrem toho, že majú vyučovanie „ozvláštnené“ o nový predmet?

Zo spätnej väzby a tiež 26-ročných skúseností vieme, že sú naše programy veľmi obľúbené. Napokon, počet zapojených študentov každým rokom rastie a pochvaľujú si ich ako učitelia, tak aj študenti. Sú totiž robené zážitkovou formou vzdelávania, ktoré je šité na mieru určitej skupine študentov.

Používame interaktívne materiály, ktoré sú veľmi pekne dizajnovo spracované a ku každému predmetu je samozrejme aj online element. Do výučby vstupuje aj konzultant, teda človek z biznisu. Týmto spôsobom získavajú študenti priamy kontakt s praxou a firmou či partnerom na danom programe. Nie je to teoretické bifľovanie sa, výučba prebieha zážitkom.

Výučba zážitkom? Čo presne si pod tým môžeme predstaviť?

Študenti si napríklad zakladajú vlastnú JA Firmu – musia vymyslieť podnikateľský nápad, vyrobiť produkt, musia si rozdeliť posty vo firme, pracovať s financiami, podávať daňové priznanie a na konci školského roka firmu legálnym spôsobom zlikvidovať. Predtým predávali akcionárom akcie a následne musia vyplatiť z týchto akcií dividendy.

Musia vedieť odprezentovať svoj produkt na sociálnych sieťach, musí sa o nich písať v médiách. Zúčastňujú sa súťaže JA Mediálny pohár o to, kto bude mediálne najznámejší. Toto všetko je súčasťou vyučovacieho predmetu. Nesedia znudene v lavici počas počúvania učiteľa, ale musia vyvíjať aktivitu. Tá aktivita je síce náročná, no veľmi veľa študentom dáva, a preto ju majú spolu s učiteľmi skutočne radi.

Prepájate odborníkov z praxe, učíte školákov veci, ktoré sa im reálne v živote zídu a to navyše zážitkovou formou. Nesuplujete týmto spôsobom úlohu štátu vo vzdelávacom procese?

Áno suplujeme, už 26 rokov.

V čom vynikali žiaci v minulosti a čo im ide lepšie dnes? Sú deti stále rovnaké alebo medzi nimi vidíte generačné rozdiely?

Študenti sa dnes vo svojich biznis plánoch venujú produktom, ktoré sme v minulosti nevídali. Sú to produkty, ktoré majú celospoločenský dopad a ich snahou je zlepšiť život ľudí na Slovensku. Tento rok napríklad vyhrala celoslovenské finále JA Firma mladých chalanov z košického gymnázia Trebišovská s produktom Safe Step. Ide o systém, ktorý inovatívnym spôsobom osvetľuje priechody pre chodcov. Títo študenti už získali aj podporu od mesta Košice a tiež súkromného investora, takže ich nápad sa bude reálne využívať.

Takto vidíme, že nová generácia študentov už vymýšľa produkty, ktoré neprinášajú zisk „len“ ich firme. Dnes vedia študenti perfektne zareagovať na to, čo fičí, sledujú trendy a sociálne a siete a veľmi dobre sa vedia predať. Deti v minulosti boli akoby hanblivejšie a mysleli hlavne na svoj blízky región. Dnes im nerobí problém predávať v rámci jedného školského roka svoje produkty už aj do zahraničia. Vedia byť rýchlejší, myslia globálnejšie a chápu význam mediálnej pozornosti.

To trochu vyvracia všeobecný názor, že mladí ľudia už „nič nevedia a len sa hrajú na telefónoch“.

Ja môžem hovoriť len za deti, s ktorými sa stretávame my. To je percento super-motivovaných žiakov. Pritom sa nejedná len o súkromné alebo bilingválne výberové školy. Často sú to školy zo znevýhodnených regiónov, ktoré nemajú veľa možností.

Práve ony však vedia využiť potenciál programu a nabehnúť na to, čo sa od nich žiada v celosvetovej súťaži. Myslím si teda, že dnešné deti dokážu využiť technológie vo svoj prospech. To vidíme absolútne jednoznačne.

Vedeli by ste spomenúť nejaký príklad vašich úspešných absolventov?

Máme niekoľko „succes stories“, ktoré sa za tie takmer tri desaťročia pekne vyvinuli. Dobrým príkladom sú bratia Kačíkovci, čo majú firmu s názvom LightTech. Je to firma s osvetľovacou technikou. Osvetľovali summit Bush-Putin a starajú sa o osvetľovanie Spišského hradu. Oni sú reálne milionári.

Mišo Meško z Martinusu je tiež naším bývalým absolventom – na základnej škole absolvoval program Základy podnikania. Ďalším je štátny tajomník ministerstva hospodárstva pán Chovanec alebo najmladší pražiar kávy na Slovensku Jakub Ševčík.

Je ich teda pomerne dosť, na rôznych pozíciách a rôznych segmentoch. Veríme, že v každej jednej firme na Slovensku je aspoň jeden náš absolvent.

Sídlite v lukratívnom priestore v centre Bratislavy. Ako sa vám sem podarilo dostať?

Cez člena našej správnej rady pána Miroslava Fulopa z JTRE. Je to vlastne vklad, ktorý dáva organizácii každý člen správnej rady. JTRE je jedným z našich najväčších podporovateľov a možnosť sídliť v Toweri 115 je jedna z najštedrejších foriem podpory akú máme. Priestory síce nemáme úplne zdarma, no je to nájom za veľmi výhodných podmienok.

V čom vlastne spočíva spolupráca s JTRE?

Spolupracujeme primárne marketingovo. JTRE podporuje naše aktivity a my sa snažíme využívať priestory, ktoré nám poskytli, aj na ich prezentáciu. Keď študenti napríklad promujú svoje JA Firmy, videá natáčajú v parku Panorama City. Na druhej strane, ak potrebujeme väčšiu miestnosť alebo zasadačku, tak ju v budove dostaneme k dispozícii. Takéto priestory by sme si ako nezisková organizácia nikdy nemohli dovoliť. Je to veľká pomoc.

Ako sa vám v Toweri páči? Má podľa vás toto miesto vplyv na to, ako sa vašej organizácii funguje?

Páči sa nám tu neskutočne, napokon pozrite sa na ten výhľad. Sedíme na pätnástom poschodí a pozeráme sa na celé bratislavské centrum. Najradšej by som bola, keby sme sa odtiaľto nemuseli nikdy sťahovať. Moji starší kolegovia zažili už množstvo priestorov a všetci sa zhodli, že tento je skutočne perfektný.

Sme v úplnom centre diania, zároveň blízko diaľnice, nie je tu problém s parkovaním a priestory Toweru už nemôžu byť reprezentatívnejšie. Zároveň, keď k nám prídu zástupcovia škôl tak vidia, že sídlime v absolútnom srdci biznis sveta.


Autor: Kubo Stank, Foto: Dominika Behúlová

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.