Ako sa zmení centrum Bratislavy? Pozrite si celú prezentáciu koncepcie Spojenej Bratislavy

Čas čítania: 5 minút

Začiatkom augusta sme predstavili novinárom koncepciu Spojenej Bratislavy. Projekty JTRE sa v poslednom období sústreďujú v okolí nábrežia a myslíme si, že práve rozvoj územia v okolí Dunaja má potenciál z Bratislavy spraviť európsku metropolu, jedno z najlepších miest na život v Európe.

Nové centrum v bývalej priemyselnej zóne, napojené peším mostom na druhý breh Dunaja.

V tomto článku s vami zdieľame myšlienky z prezentácie, ktorú sme predstavili novinárom v auguste 2017 a niekoľko hlavných bodov nášho uvažovania o novom centre Bratislavy. Predstavená koncepcia nábrežia vychádza zo schválenej stratégie územného rozvoja mesta (Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy) a územného generelu dopravy.

 

1. Dunaj je kľúčom pre ďalší rozvoj Bratislavy

Keď sa dnes pozriete na nábrežie Bratislavy, uvidíte neúplnú skladačku objektov a verejných priestorov s rôznou kvalitou, ktoré navyše budia dojem ostrovov oddelených rôznymi bariérami.

Nábrežie sa však postupne mení a ožíva. Jeho jednotlivé časti sa postupne dopĺňajú a prepájajú. Priestory s mestským charakterom, voľné verejné priestory a prírodné scenérie v peknom balanse v centre mesta.

Atraktívne nábrežie bude Bratislavu spájať nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí. Tento proces môže dať Bratislave úplne nový rozmer – naplnenie vízie Bratislavy ako mesta na Dunaji.

Cieľom Spojenej Bratislavy je vytvoriť na oboch brehoch Dunaja moderné centrum, ktoré bude ťažiť z potenciálu rieky a bude prepojené kvalitnou verejnou dopravou.

Prepojením projektov na ľavom brehu Dunaja ako Eurovea, Klingerka, Panorama City, River Park a Zuckermandel spoločne s novou štvrťou Nové Lido na petržalskej strane vznikne atraktívne nábrežie, ktoré spojí Bratislavu do jedného kompaktného celku.

Dva pohľady na pokračovanie Eurovey z mosta Apollo.

 

2. Dobré mesto tvoria dobré verejné priestory 

Zmysluplné verejné priestory v podobe námestí, promenád, parkov či športovísk – to všetko by malo vyrásť v rámci koncepcie Spojená Bratislava na oboch stranách rieky.

V pláne je vybudovať v ploche štyroch hektárov športové zariadenia a v rámci územia vytvoriť priestor až pre šesť hektárov zelene.

O verejných priestoroch na území Nového Lida sa môžete dočítať napríklad v tomto alebo v tomto článku, o ďalších priestoroch v okolí Eurovey/Klingerky či RiverParku budeme informovať priebežne aj tu v našom magazíne Spojená Bratislava.

Vízia pláže a parku na petržalskom nábreží. Zdroj: Iniciatíva Nové Lido

 

3. Do rozvoja nového centra investujeme 1.2 miliardy eur

Nové centrum Bratislavy rozvíja viacero organizácií a jednotlivcov (mesto, ostatní developeri, odborná verejnosť) a JTRE je súčasťou tejto premeny ako výrazný partner.

Do nového centra sa chystáme investovať viac ako 1.2 miliardy eur.

Celá nová štvrť (Eurovea, Klingerka, Nivy), s novým peším mostom, ktorý spája námestia Eurovey a Lida.

 

4. Konkurencieschopná metropola

Bratislava má všetky predpoklady na to, aby sa stala plnohodnotnou európskou metropolou a dokázala konkurovať minimálne Prahe, Viedni či Budapešti. Preto je dôležité, aby bolo mesto v budúcnosti schopné pritiahnuť mladých vzdelaných ľudí či prilákať inovatívne firmy a medzinárodné inštitúcie, ktoré si Bratislavu zvolia za svoje sídlo alebo ako miesto prestížnych podujatí.

Spojená Bratislava prinesie výrazný investičný stimul, ktorý pomôže tento potenciál naplniť a posunie mesto do 21. storočia. Jednou z vecí, ktoré ju pomôžu dostať na mapu svetových kongresov, je vybudovanie nového kongresového centra s kapacitou 1 700 návštevníkov pri komplexe Eurovea.

Kongresové centrum, Eurovea

 

5. Práca aj bývanie v centre mesta

Bývať v centre znamená menej času stráveného dochádzaním za prácou a viac času na seba a na rodinu. Spojená Bratislava vytvorí kvalitný život pre Bratislavčanov, ak spojí nielen mestské časti, ale aj rodinný život s pracovným.

Spojená Bratislava celkovo prinesie mestu viac ako 4-tisíc nových bytov priamo v centre.

V najbližších piatich až desiatich rokoch plánuje JTRE vybudovať približne štvrť milióna štvorcových metrov kancelárskych priestorov a vytvoriť podmienky pre 30-tisíc pracovných miest. Už počas samotnej výstavby vznikne tisíc pracovných miest, pričom v čase stavebnej špičky môže tento počet narásť až štvornásobne.

Jednou z ambícii konceptu Spojená Bratislava je aj vytvorenie pracovných príležitostí v Petržalke, ktorých je tam dnes nedostatok. Väčšina obyvateľov tejto štvrte putuje za prácou do ostatných častí mesta.

Vytvorením administratívnych priestorov, priestorov na bývanie či nových verejných inštitúcií na pravom brehu Dunaja získajú obyvatelia Petržalky možnosť pracovať kúsok od svojich domovov.

Klingerka

 

6. Električka

Nové centrum Bratislavy nemôže byť odkázané na autá. Dobre postavené mesto láka svojich obyvateľov uprednostniť presun peši, na bicykli či verejnou dopravou. Bratislava síce desiatky rokov snívala o metre, no najlogickejším riešením nosného systému dopravy bude i do budúcnosti električka.

Električková trať – nový okruh, ktorý od Starého mosta prejde cez Euroveu a Dulovo námestie až na Miletičku.

Dávame verejný prísľub, že v rámci projektu Spojená Bratislava na vlastné náklady vybudujeme električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra, čím pomôžeme vytvoriť nosný mestský električkový okruh.Petržalská radiála by mala prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi Euroveou a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať.

Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz Nové Lido, ako aj samotná Petržalka, pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

 

7. Peší most

Súčasťou konceptu prepojenia nového centra mesta je aj nový peší most cez Dunaj, ktorý v budúcnosti prepojí námestie Nového Lida a Euroveu. Vytvoria jeden kontinuálny verejný priestor, ktorý bude ťažiskom nového vzťahu Bratislavy k rieke.

Peší most cez Dunaj

Viac o Spojenej Bratislave


Vizualizácie v článku majú iba ilustračný charakter, právo na zmeny vyhradené.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.