Deti a architektúra: Ôsmy ročník obľúbeného projektu predstaví žiakom budovy pre kultúru

Čas čítania: 6 minút

Online vzdelávanie sa pre pandémiu stalo novým normálom a tisíce žiakov si zvykli absolvovať hodiny slovenčiny či matematiky spoza obrazovky počítača. S novým prístupom k výučbe cez internet však prichádzajú výzvy, ako urobiť tento proces atraktívny a zaujímavý. Darina Lalíková sa spolu s kolegami venuje e-learningu už sedem rokov a v rámci projektu Deti a architektúra ukazuje žiakom druhého stupňa základných škôl rôzne zaujímavosti zo sveta architektúry. Darí sa jej to pútavým spôsobom, vďaka ktorému záujem o projekt každý rok rastie.

Darina Lalíková. Foto: Matej Hakár

Máte za sebou siedmy ročník vzdelávacieho projektu Deti a architektúra. Ako ho hodnotíte?

Napriek pandémii ho hodnotím veľmi pozitívne. Spúšťali sme ho v septembri 2020 a zapojil sa rekordný počet desať až trinásťročných žiakov zo základných škôl, ZUŠ a osemročných gymnázií. Myslíme si, že práve pandemická situácia nám dokonca pomohla zvýšiť záujem o tento projekt, keďže prebieha online prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-kurzu.

Témou predchádzajúceho ročníka výtvarnej súťaže bol Peší most cez rieku. Čo vás viedlo k zvoleniu tejto témy?

Mosty sú fascinujúce stavebné diela, ktoré prepájajú brehy riek, nábrežia, údolia aj krajinu. História staviteľstva dokazuje, že mnohé mosty sú ukážkou úžasnej remeselnej zručnosti, konštrukčnej vynaliezavosti a umeleckého cítenia ich tvorcov. A podľa odoziev zo škôl od učiteľov, ale aj rodičov vieme, že téma mostov deti veľmi zaujala. Odrazilo sa to aj na záujme o účasť vo výtvarnej súťaži, ktorou projekt každý rok vrcholí.

Ako sa žiaci zhostili zadania?

Najprv sme sa obávali, či sa do výtvarnej súťaže zapojí dosť žiakov, keďže v termíne zasielania výtvarných prác bola väčšina škôl zavretá a žiaci sa učili dištančnou formou. Napriek tomu sa do súťaže zapojilo vyše 450 žiakov z celého Slovenska a zaslali veľmi pekné výtvarné práce. Odborná porota mala naozaj problém oceniť 25 najlepších z nich. Kreativita, nápady, výtvarné techniky a spracovanie témy boli veľmi rozmanité a nápadité. Video zo zasadnutia poroty, kde tú rozmanitosť a nápaditosť prác vidieť,  je možné si pozrieť aj na našom webe.

Odborná porota vybrala najlepšie práce žiakov. Zdroj: detiaarchitektura.sk 

Ako každý, aj vy ste museli uplynulý rok prispôsobiť projekt pandemickej situácii. Aké kroky ste podnikli, a čo sa zmenilo oproti minulým ročníkom? 

Tento projekt je už sedem rokov organizovaný online formou. Žiaci počas vyučovania spolu s pedagógmi študujú e-kurz. Pre pandémiu ho mnohí žiaci študovali sami doma, aj výtvarné práce väčšinou vypracovali v domácom prostredí. Predchádzajúce roky žiaci výtvarné práce pripravovali pod dohľadom pedagógov na výtvarnej výchove a následne učitelia vyberali práce, ktoré nám zaslali do súťaže. Minulý rok prichádzalo veľa prác individuálne, pričom nám ich zasielali rodičia žiakov. Najvýraznejšie sa však pandemická situácia prejavila v tom, že sme nemohli zorganizovať vernisáž najkrajších výtvarných prác spojenú s odovzdaním diplomov a vecných cien pre ich autorov, a zrušiť sme museli aj plánovanú tematickú vychádzku po architektúre a mostoch Bratislavy, ktorá sa mala konať na druhý deň po vernisáži. Veríme, že sa nám to podarí v náhradnom termíne a že si to spoločne všetci užijeme. Pre žiakov ocenených prác už máme pripravené diplomy, nakúpené pekné knihy aj sladkosti ako odmeny.

Súčasťou projektu Deti a architektúra je vždy inovatívne riešenie vzdelávania, na ktorom spolupracujete s Luciou Lalka z Eduvision. Ako sa pozeráte na online vzdelávanie ako celok?

Pred siedmimi rokmi, keď sme s projektom Deti a architektúra začínali, online projekty boli skôr výnimkou ako pravidlom. Na mnohých školách bol problém aj s internetom, čo bolo podmienkou možnosti zapojiť sa do projektu. Dnes už je to oveľa bežnejšie a pandémia rozšíreniu online vzdelávania na školách len pomohla. Náš e-learning bol však nastavený tak, že žiaci online kurz študovali na hodinách v triede pod vedením a s komentármi učiteľa. Nešlo teda o typický dištančný spôsob vzdelávania. E-kurz končí každý rok kvízom, kde si žiaci preveria vedomosti, ktoré nadobudli. Myslím si, že online projekty, ak sú robené kreatívne a hravo, majú veľký potenciál do budúcnosti. Dôležité však je, aby sa tento spôsob vzdelávania prepájal aj s diskusiou priamo na hodinách, s výmenou názorov medzi učiteľom a žiakmi, ale aj medzi žiakmi navzájom.

Štúdium cez počítač a internet sa cez pandémiu stalo bežnou súčasťou reality. Ako by ste zhrnuli dôležité atribúty zaujímavého a prínosného online vzdelávania?

Najdôležitejšie je, aby online vzdelávanie bolo hravé a kreatívne. Nesmie to byť nuda, lebo vtedy je už dopredu odsúdené na neúspech. Aj matematika, fyzika a ďalšie menej obľúbené predmety môžu žiakov zaujať, ak sú online formy ich výučby urobené vtipne a zaujímavo. Som presvedčená o tom, že úspech nášho projektu je najmä v tom, že e-kurz deti baví, že sa nielen vzdelávajú, ale aj zabavia, a že sa pútavou formou dozvedia nové zaujímavé veci, o ktorých sa doteraz neučili. Aj na internete sa za posledný rok objavilo veľa zaujímavých a tvorivých online prístupov vo vzdelávaní, kde učiteľ  netradičným prístupom a formou predstavuje žiakom napríklad naše a svetové dejiny, alebo pokusy v chémii či výpočet matematických príkladov. Takéto vtipné a kreatívne prístupy v online vzdelávaní majú potenciál aj do budúcnosti, ale osobný kontakt žiakov s učiteľom v škole z dlhodobého hľadiska asi nenahradí v plnej miere žiadna forma štúdia cez počítač.

Nahrávanie videí do e-learningového kurzu o mostoch. Zdroj: detiaarchitektura.sk

Nedávno ste vyhlásili tému ročníka 2021 – žiaci sa budú zaoberať budovami pre kultúru. Čo vás viedlo k tejto téme?

Dôvody výberu tejto témy sú dva. Chceme žiakom vysvetliť, prečo je kultúra pre ľudí, spoločnosť aj národ dôležitá, a chceme im predstaviť množstvo zaujímavých a hodnotných budov pre kultúru na Slovensku, v Európe a aj vo svete. Či už ide o budovy divadiel, koncertných sál, operných domov, múzeá alebo galérie. Je to krásna téma a veľmi sa teším na jej spracovanie. Na novom ročníku začíname intenzívne pracovať. Vzhľadom na to, že budov pre kultúru je po svete naozaj veľa, v e-kurze sa budeme venovať najmä Slovensku a Európe, a zaujímavé budovy pre kultúru z iných kontinentov budeme predstavovať len na stránke projektu na Facebooku. 

Aké od tejto témy máte očakávania, a na čo sa najviac tešíte? 

Teším sa na proces samotnej prípravy e-kurzu. V súčasnosti pripravujeme jeho obsahovú koncepciu a následne budeme pripravovať scenár. Pripraviť zrozumiteľný a pútavý scenár do e-kurzu je vždy veľká výzva. Tiež sa teším na proces výberu najzaujímavejších budov pre kultúru, ktoré vyberieme do e-kurzu. Výber je veľmi dôležitý, ale samozrejme bude subjektívny. Budeme ich vyberať s dôrazom na to, aby boli vhodným príkladom peknej a kvalitnej architektúry a aby sme žiakom stručne a zrozumiteľne vysvetlili, prečo sú práve tieto budovy pre kultúru hodné ich záujmu. Veď hlavným cieľom projektu Deti a architektúra je práve to, aby sme deti naučili vnímať architektúru a rozlišovať medzi kvalitnou a menej kvalitnou architektúrou. Samozrejme sa teším aj na opätovnú spoluprácu s Luciou Lalkou a jej spoločnosťou Eduvision, ktorá spracováva samotný e-kurz, pripravuje grafiku, animácie a programovanie.

Projekt Deti a architektúra sa vďaka vám a vašim kolegom každý rok posúva nielen počtom zapojených žiakov, ale aj kvalitou a rôznymi inováciami. Čo pripravujete v tomto ročníku?

Najvýraznejšou novinkou je, že e-kurz chceme pripraviť v dvoch mutáciách. Okrem slovenčiny bude k dispozícii aj v angličtine, aby sa do projektu mohli zapojiť aj medzinárodné školy a bilingválne gymnáziá. Veríme, že aj mnohé slovenské školy využijú možnosť vzdelávať sa nielen o architektúre, ale že si pritom budú môcť zlepšovať aj svoju angličtinu. Som rada, že už teraz máme pokrytú väčšinu financií, ktoré na prípravu projektu potrebujeme, a ďakujem našim partnerom, ktorí nás finančne a organizačne podporujú.

Ocenené práce výtvarnej súťaže na tému Most cez rieku

1. miesto: Filip Goč, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

2. miesto: Matúš Jurkovič, ZŠ Školská, Považská Bystrica

3. miesto: Róbert Hmíra, Gymnázium Varšavská, Žilina

4. miesto: Tatiana Kollárová, Súkromná ZUŠ, Lozorno

5. miesto: Paulína Kubincová, ZŠ M. Mravca, Raková

Cena JTRE: Lucia Kormaníková, Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.