Fotograf Peter Korček: Bratislava má neopakovateľný charakter s množstvom fotografických tém

Čas čítania: 4 minút

Vplyvom ľudí na architektúru miest a zásahmi do prírody sa dnes zaoberá viacero fotografov. Patrí medzi nich aj Peter Korček, ktorý dlhodobo dokumentuje bizarné urbanistické a iné ľudské intervencie do rôznych prostredí. Za svoju prácu získal viacero domácich aj zahraničných ocenení aj v súťažiach Slovak Press Photo a Czech Press Photo. V rozhovore prezradil, ako vznikajú jeho fotografie, v ktorých hrá hlavnú rolu neustále sa meniaca scenéria mesta zasiahnutého aktivitami človeka.

Fotograf Peter Korček: Bratislava má neopakovateľný charakter s množstvom fotografických tém
Zo série Jungle City. Zdroj: Archív Petra Korčeka

Z vašej tvorby je zrejmé, že sa špecializujete na fotografovanie mestského prostredia. Čím vás táto scenéria zaujala?

Zaujíma ma vzťah človeka a prostredia, v ktorom žije. Rovnako i ja žijem v meste, tak skúmam okolité urbánne prostredie. Fascinuje ma objavovať a nachádzať rôzne maličkosti, ktoré nás obklopujú. Človek si predsa pretvára a prispôsobuje svoje prostredie. Preto hľadám v krajine momenty, ktoré by tento vzťah dokumentovali a približovali.

Vaše obľúbené témy pri tvorbe naznačujú aj názvy vašich diel ako Tiché mesto, Jungle City či Mestské dvory. Na čo sa v mestách špecializujete?

Zameriavam sa prevažne na mestskú prírodu a na spôsoby či formy, ktorými sa príroda v meste adaptovala. Môžu to byť aj nepatrnejšie či skryté prejavy jej existencie. Vnímam to však ako svoje fotografické misie, v ktorých sa špecializujem na notoricky známe symboly Bratislavy, adaptovanie prírody v betónových džungliach a spolunažívanie človeka a mesta.

Fotograf Peter Korček: Bratislava má neopakovateľný charakter s množstvom fotografických tém
Peter Korček Autorka fotografie: Anna Tomaka

Relatívne malé mestá ako Bratislava už môžu byť „ofotografované“ a zvečnené je zdanlivo každé ich zákutie. Hľadáte vždy nové miesta, alebo sa snažíte zachytiť už odfotené scenérie originálnym spôsobom?

Aj Bratislava má mnohé miesta, ktoré ma lákajú a tiež možno také, ktoré nie sú pre mnohých na prvý pohľad príťažlivé. Snažím sa vždy vycestovať do menej populárnych mestských lokácií s vonkajšími i vnútornými perifériami. Mojou úlohou je vo fotke objaviť ľahšie prehliadnuteľné detaily, ktoré sú pre mňa fotograficky príťažlivé. Nezabúdajme ani na to, že fotografia slúži ako vyjadrovací prostriedok. Môžem vďaka nej manipulovať svet okolo seba a to tak, že ju podám spôsobom, s ktorým nemusí každý súhlasiť. Všetko je vec kreativity a subjektivity.

Vo vašom diele sa venujete aj prírodným zákutiam miest, napríklad vo výstavách Bratislava – Mesto na sútoku dvoch riek či Bratislava Green City. Čím sa vaša tvorba líši pri zvečňovaní urbánneho a prírodného prostredia?

Urbanizmus a príroda idú „ruka v ruke“, teda vnímam ich súbežne ako vzájomne súvisiace a dopĺňajúce sa témy. Baví ma objavovať ich prieniky. Rozdiel je, samozrejme, v technike fotenia. Tu je dôležité mať vedomosť, ako sa fotí mesto, aké sú trendy, kedy je najvhodnejší čas, aby ste mohli svetlo využiť vo váš prospech.

Fotograf Peter Korček: Bratislava má neopakovateľný charakter s množstvom fotografických tém
Fotografia zo série Tiché mesto. Zdroj: Archív Petra Korčeka

Ktorá z vašich výstav podľa vás najlepšie vystihuje Bratislavu?

Takých výstav mám viac, no ak by som mal vybrať jednu, tak by to bola expozícia mojich fotiek pod názvom Tu je náš raj. Pointa spočívala v nájdení raja v stereotypných mestských sídliskách. Pri prechádzkach s fotoaparátom som hľadal upravené sídliskové predzáhradky, ktoré si obyvatelia panelových domov svojpomocne vytvorili. Myslím si, že sa postupne obraz o Bratislave týmito výstavami a projektmi rozširuje. Každým ďalším projektom sa snažím priniesť čosi nové.

Ako sa pozeráte na jej dynamický rast a rozvoj, najmä v oblasti na nábreží Dunaja, kde rastú výškové budovy a vzniká nové centrum?

Bratislava je dynamickým mestom, ktoré sa rýchlo rozvíja a rastie všetkými smermi. Je dôležité, aby mal tento urbanistický rozmach dlhodobú zmysluplnú koncepciu, ktorá bude zohľadňovať súčasné trendy a požiadavky, súbežne s ochranou životného prostredia. Inšpiráciou by mohli byť zaiste mnohé západoeurópske metropoly či mestá Škandinávie.

Fotograf Peter Korček: Bratislava má neopakovateľný charakter s množstvom fotografických tém
Z cyklu Tu je náš raj. Zdroj: Archív Petra Korčeka

Do Bratislavy ste prišli z Košíc. Čo vás sem zaviedlo, aký je váš vzťah k nej, a ktoré sú vaše obľúbené miesta na fotenie, ale aj trávenie voľného času?

Bratislavu som si veľmi obľúbil, spoznal som tu mnoho priateľov a dlhodobo mi zároveň poskytuje mnoho fotografických tém, na ktorých ma baví pracovať. Prišiel som sem zhruba pred dvadsiatimi rokmi a stále je čo objavovať. Ako mesto má Bratislava svoj neopakovateľný charakter a ako jej veľkú výhodu vnímam aj geografickú blízkosť Viedne, kam rád cestujem.

Pripravujete aj ďalšiu tvorbu súvisiacu s Bratislavou? Na čo sa plánujete zamerať?

Projektov, ktoré sa týkajú Bratislavy a na ktorých aj v súčasnosti pracujem, je viacero. Spoločným menovateľom všetkých je prepojenie mesta, človeka a prírody. To vnímam ako nevyčerpateľnú tému.

Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg, doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesijne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.