Jubilejná 20. Noc architektúry a dizajnu prinesie prednášku o rekonštrukcii SNG aj odovzdanie Ceny dekana

Čas čítania: 4 minút

Medzi obľúbené podujatia fanúšikov architektúry, dizajnu a kreativity na Slovensku nepochybne patrí tradičná Noc architektúry a dizajnu. Jej dvadsiate pokračovanie opäť prinesie zaujímavé prednášky na aktuálne témy a predstaví prácu profesionálov i študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU, kde sa udalosť koná. V rozhovore ju bližšie predstavila Ing. arch. Klára Macháčová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a PR.

Jubilejná 20. Noc architektúry a dizajnu prinesie prednášku o rekonštrukcii SNG aj odovzdanie Ceny dekana
Zdroj: Facebook Fakulta architektúry a dizajnu STU

Noc architektúry a dizajnu je obľúbenou akciou, ktorá vzniká spoluprácou vedenia fakulty a študentských organizácií. Čo je jej cieľom, poslaním? 

Príprava na kreatívne povolanie architekta či dizajnéra vyžaduje nielen usilovnosť a koncentráciu na svoju prácu, je treba „vidieť a aj byť videný“. Myšlienka organizovať akciu, na  ktorej by študenti mohli prezentovať svoje práce medzi sebou, porovnávať sa, zdravo súťažiť, učiť sa od starších spolužiakov a predviesť svoje diela verejnosti, vznikla prirodzene a celkom spontánne pred vyše desiatimi rokmi. Bola to iniciatíva študentov, ktorej sa dostalo plnej podpory vedenia fakulty. Na tejto báze funguje organizácia podujatia dodnes – je spoločným podujatím Fakulty architektúry a dizajnu, organizácie Archtung združujúcej bývalých aj súčasných študentov, a Študentskej platformy FAD.  Medzičasom sa podujatie etablovalo ako obľúbená kultúrna udalosť širšej komunity milovníkov architektúry, dizajnu a umenia. Teší nás, že sa stalo tiež miestom pravidelných neformálnych stretnutí absolventov našej fakulty.

Jubilejná 20. Noc architektúry a dizajnu prinesie prednášku o rekonštrukcii SNG aj odovzdanie Ceny dekana
Klára Macháčová. Zdroj: fad.stuba.sk

Nadchádzajúce podujatie bude výnimočné – ide už o dvadsiatu Noc architektúry a dizajnu. Pristupujete k nej preto špeciálne, budete prípadne oslavovať? 

Každá noc architektúry a dizajnu je špeciálna. Je nová a iná ako tie predošlé, vždy vidíme nové práce, nový program, nové tváre. To, že tá nadchádzajúca bude už dvadsiata, myslím dokazuje, že je to podujatie výnimočné a návykové. Organizátorom sa ešte neminuli všetky nápady, takže návštevníci sa určite môžu tešiť popri tradičnej hlavnej prednáške aj na ďalšie zaujímavé formáty diskusií a prezentácií. Mňa viac ako okrúhle výročie fascinuje fakt, že aj táto Noc architektúry a dizajnu bude pre niektorých návštevníkov prvá a môže ovplyvniť ich budúci výber povolania či jednoducho vyvolá ich hlbší záujem o umenie, architektúru, dizajn a kreatívnu tvorbu.

Jubilejná 20. Noc architektúry a dizajnu prinesie prednášku o rekonštrukcii SNG aj odovzdanie Ceny dekana
Zdroj: Facebook Fakulta architektúry a dizajnu STU

Témou hlavnej prednášky v programe Noci architektúry bude rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, o ktorej prídu porozprávať jej autori. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto tému?

Slovenská národná galéria je dielo ikonické, svojím významom presahuje slovenské prostredie. Preto aj jej rekonštrukcia priťahuje veľký záujem architektonickej obce, študentov nevynímajúc. Na prednáške budú mať možnosť dozvedieť sa informácie priamo od autorov projektu rekonštrukcie, takpovediac zo zákulisia. Som presvedčená, že prednáška bude jedinečná a že poslucháči budú mať množstvo otázok. Pripomínam, že páni architekti Kusý a Paňák pedagogicky pôsobia na Fakulte architektúry a dizajnu, vedú svoj vertikálny ateliér, v ktorom odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti študentom štvrtého až šiesteho ročníka.

Na aké ďalšie diskusie sa môžu návštevníci tešiť?

Veľmi obľúbené sú diskusie pripravované a moderované študentami, sú veľmi spontánne, dynamické a vždy na aktuálne témy, ktoré študentov zaujímajú. Tentokrát sa v dizajnérskej diskusii Pechtle Mechtle predstavia tvorcovia modulárnej ekologickej architektúry Ark-shelter, architektonická diskusia Pajc bude o neziskových developerských projektoch Čierne diery. V ďalšom formáte 15-minútovky  sa odprezentuje nový architektonický časopis Koncept, web Projektu Ikony a predstavené budú aj študentské návrhy informačného pavilónu Fakulty architektúry a dizajnu (FAD), ktorý sa podľa jedného z nich v lete začne realizovať. Pre stredoškolákov bude už o 15. hodine pripravená informačná prednáška o štúdiu na fakulte spojená s prehliadkou Tour de FAD.

Jubilejná 20. Noc architektúry a dizajnu prinesie prednášku o rekonštrukcii SNG aj odovzdanie Ceny dekana
Zdroj: Facebook Fakulta architektúry a dizajnu STU

Súčasťou akcie je aj odovzdanie Ceny dekana za školský rok 2021/2022, ktorá celé podujatie otvorí. Môžu sa návštevníci tešiť aj na sprístupnenie nominovaných, resp. víťazných diel?

Študenti majú každý rok možnosť prihlásiť svoju semestrálnu ateliérovú prácu alebo teoretickú prácu do súťaže o CENU DEKANA. V prvom kole sú vyhodnotené najlepšie práce v rôznych kategóriách, podľa tematického zamerania práce – Cena profesora Hrušku za urbanizmus, Cena profesora Karfíka za architektúru, Cena profesora Piffla za obnovu pamiatok, cena docenta Kodoňa za krajinársku tvorbu, Cena profesora Chrobáka za konštrukcie v architektúre, Cena profesora Vilhana za interiér, Cena za dizajn, Cena PRO Teória.

A ako prebieha vyhodnotenie samotnej Ceny dekana?

V druhom kole nezávislá porota zostavená Slovenskou komorou architektov, ktorá je mimochodom rovnaká, aká zasadá k cene CE ZA AR, rozhoduje o celkovom laureátovi Ceny dekana. Cena dekana je preto z pohľadu študentov a aj ich pedagógov mimoriadne prestížnym a hodnotným ocenením. Ceremónia vyhlásenia víťazov jednotlivých kategórií a celkového laureáta Ceny dekana 2021/22 vo štvrtok 16. februára 2023 o 16:00 vo foyeri FAD otvorí Noc architektúry a dizajnu. Všetky ocenené práce budú počas Noci architektúry a dizajnu vystavené v priestore vedľa foyer a veríme, že zaujmú návštevníkov podujatia.

Jubilejná 20. Noc architektúry a dizajnu prinesie prednášku o rekonštrukcii SNG aj odovzdanie Ceny dekana
Zdroj: Facebook Fakulta architektúry a dizajnu STU

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.