Výhody bývania v komunite: Zdravšie srdce, bezpečnosť aj vyššia hodnota nehnuteľnosti

Čas čítania: 3 minút

Človek je spoločenský tvor a byť súčasťou rodiny či okruhu priateľov patrí k jeho prirodzeným potrebám. Počas prudkej urbanizácie v uplynulých desiatkach rokov narástla aj dôležitosť susedskej komunity združujúcej ľudí bývajúcich v konkrétnej oblasti, ktorí sa každý deň stretávajú v spoločných verejných priestoroch a trávia spolu voľný čas po práci či počas športových aktivít. Život v susedskej komunite so sebou prináša viacero výhod.

Zdroj: Shutterstock

Spolupráca

Trend komunitných aktivít v mestách stále rastie. Najlepšou ukážkou stúpajúcej popularity spoločných aktivít v susedstvách je obľúbenosť komunitných záhrad, ktoré rastú v každom väčšom európskom meste. Ľudia z okolia sa v nich každodenne stretávajú a venujú sa pestovaniu a starostlivosti o úrodu, ale aj komunitným aktivitám a vzájomnému spoznávaniu. Súčasťou väčšiny takýchto záhrad je spoločné sedenie, gril, ohnisko či dokonca pódium na organizovanie spoločných podujatí. V rámci pestovania na záhrade prebieha aj budovanie susedských vzťahov a vzájomnej spolupráce, ktorá funguje aj pri spoločnom riešení problémov v susedstve.

Zdroj: Shutterstock

Pevnejšie zdravie

Podľa štúdie amerického Centra prevencie a kontroly ochorení je budovanie zdravých komunít účinným nástrojom v boji proti civilizačným ochoreniam ako obezita, cukrovka či problémy so srdcom. Život v zelenej, bezpečnej komunite motivuje ľudí tráviť čas vonku, častejšie sa prechádzať či športovať na okolitých ihriskách. Výhodou sú aj cyklotrasy v okolí a požičovne, vďaka ktorým sa môžu obyvatelia komunít pohodlne presúvať na bicykli a vychutnávať si fyzickú aktivitu. Dôležitá je aj pravidelná údržba verejných priestorov, aby zanedbané či primrznuté chodníky neohrozovali chodcov či bežcov. Práve aktívne susedské komunity majú tendenciu udržiavať a starať sa o svoje okolie tak, aby bolo bezpečné pre rodiny s deťmi či seniorov.

Bezpečnosť

Autori štúdie tvrdia, že v parkoch a športoviskách, ktoré sú súčasťou komunity, majú jej členovia väčší pocit bezpečia aj vo večerných hodinách. Familiárnosť lokality a pocit blízkosti známych ľudí pôsobia na psychiku človeka upokojujúco a pocit domova nezíska až po zabuchnutí vchodových dverí do svojho bytu či domu, ale už po prekročení pomyselnej hranice priestoru, ktorý považuje za svoju komunitu. Dobré susedské vzťahy prispievajú aj k menšiemu riziku krádeží, vandalizmu či výtržníctva, a spoločná starostlivosť o okolie vyústi do bezpečnejších podmienok pre každodenný život a komunitné spolunažívanie detí aj dospelých.

Zdroj: Shutterstock

Hodnota nehnuteľnosti

Občianska vybavenosť patrí spolu so stavom nehnuteľnosti a jej lokalitou k hlavným faktorom, ktoré určujú jej cenu. Podľa štúdie amerického webu nabewise.com, ktorá analyzuje kvalitu a atribúty susedstiev v najväčších mestách Spojených štátov amerických, sa až 54 percent kupujúcich z Generácie Z rozhoduje nielen podľa ceny či kvality nehnuteľnosti, ale aj podľa jej polohy a okolia, v ktorom sa nachádza. Kupujúci berú do úvahy prvý dojem z komunity a často vyhľadávajú stránky alebo skupiny na sociálnych sieťach, ktoré združujú jej príslušníkov. Aktívny komunitný život, spoločná záhradka medzi domami, detské ihriská či park môžu hodnotu nehnuteľnosti zvýšiť a zatraktívniť ju pre potenciálneho kupujúceho.

15-minútové mesto

Podľa tejto zásady by malo byť z každého domu v rámci komunity možné dostať sa pešou chôdzou za 15 minút k občianskej vybavenosti, ktorú jej členovia využívajú na pravidelnej báze. Potraviny, školy, základná zdravotná starostlivosť a služby by mali byť aj od tej najkrajnejšej rezidenčnej oblasti vzdialené maximálne štvrťhodinu. Vďaka tomuto princípu klesá potreba automobilovej prepravy a väčšina ľudí môže každodenné povinnosti vybaviť pešo či na bicykli. Okrem benefitov pohybu a menšej uhlíkovej stopy vznikajú na takýchto prechádzkach nové susedské vzťahy, ktoré môžu viesť k budovaniu a utužovaniu komunity.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.