Kancelárie a koronavírus: Po uplynutí krízy nastúpia nové trendy v pracovnom prostredí

Čas čítania: 5 minút

Práca z domu bola pred niekoľkými týždňami výhodou a benefitom zo strany zamestnávateľa. Dnes ide o núdzové riešenie a spôsob, ako umožniť zamestnancom zostať doma a zároveň udržať činnosť firmy. Ktoré zmeny v každodennej rutine sa vo firmách zachovajú, a čo budú vyhľadávať zamestnávatelia v pracovných priestoroch po skúsenostiach s krízovou situáciou? 

Zdroj: Shutterstock

Odborníci sa zhodujú, že pracovné prostredie, prístup zamestnancov aj nároky firiem a spoločností na kancelárie sa zmenia, no mnohí budú naďalej preferovať pravidelné dochádzanie do práce. Vybavenie kancelárií, príjemné prostredie, ale aj možnosť lepšie sa sústrediť a oddeliť rodinný život od pracovného budú motiváciou vrátiť sa z homeofficu a pracovať v sídle firmy.

Zamestnanci sa vrátia do práce, no niektoré postupy sa zachovajú

„Spôsob práce sa mení a predpokladá sa, že aj po odznení tejto situácie sa niektoré nové pracovné praktiky prenesú do života mnohých spoločností,“ myslí si Oliver Galata, Head of Office CBRE, najväčšej komerčnej realitno-poradenskej spoločnosti na svete. Podľa neho to však závisí najmä od úspešnosti zavedenia týchto nových modelov, technickej zručnosti, pripravenosti a samozrejme aj od predmetu podnikania spoločností.

Head of office CBRE Oliver Galata. Zdroj: CBRE

„Predpokladám, že sa objavia úplne nové trendy týkajúce sa spôsobu práce, a že sčasti sa bude meniť aj pracovné prostredie,“ pokračuje. „Už existujúce priestory sa jednoducho budú musieť prispôsobiť novým trendom, potrebám spoločnosti aj jej pracovných tímov. Táto pandémia urýchli spôsob práce smerom k mobilným, plynulým a viac lokálne prepojeným štýlom práce,“ tvrdí.

Niektorí zamestnanci budú aj naďalej do práce radi dochádzať práve vďaka ideálnym pracovným podmienkam. Oliver Galata v tomto prípade očakáva, že firmy sa budú oveľa viac zameriavať na zdravie zamestnancov a taktiež na pohodlie v rámci ich kancelárskych priestorov.

Homeoffice nevyhovuje každému. Najmä rodičia s deťmi, ktoré sú momentálne tiež doma, musia okrem pracovných problémov riešiť v priebehu dňa aj problémy v rodine či v domácnosti. „Všetci si nemôžu dovoliť mať v rámci domácnosti vlastný pracovný kútik či technické vybavenie na takej úrovni, na akej mu ich poskytuje zamestnávateľ,“ zdôrazňuje. „Napriek tomu očakávam, že prácu z domu bude aj po skončení tejto krízy využívať viac ľudí, ako doteraz.“

Homeoffice nemusí vyhovovať každému. Zdroj: Shutterstock

Rozdiely v pripravenosti

Nie každý zamestnávateľ bol pripravený presunúť interakcie so zamestnancami a klientmi do online prostredia. „V rámci technologickej pripravenosti firiem sú obrovské rozdiely a každá spoločnosť je pripravená na digitálnu éru úplne inak. Toto obdobie tak poukazuje na to, v akej kondícii sú technické a technologické podmienky týchto firiem, a tiež aj na to, či sú na takúto éru pripravení samotní zamestnanci,“ hovorí Oliver Galata.

Najlepšie túto situáciu podľa neho zvládli firmy, pre ktoré sú technológie súčasťou ich firemného DNA, teda napríklad IT firmy, centrá zdieľaných služieb, globálne korporácie, startupy či rôzne inovatívne firmy. Naopak, na mimoriadny stav a prácu z domu bol najhoršie pripravený štát. „Štátna správa ostala ochromená. Jej zamestnanci síce majú počítače, no nemajú až také skúsenosti s tým, ako by mala práca z domu vyzerať,“ hovorí.

IT spoločnosti ako Anodius, tohtoročný finalista súťaže Office roka, boli najlepšie pripravené na zmenu každodennej pracovnej rutiny.

Mnohé spoločnosti však vďaka náhlej zmene možností práce prešli modernizáciou, ktorú roky odkladali. Dúfajú, že vďaka nej budú môcť lepšie reagovať a využívať výhody digitalizácie, ktoré IT a ďalšie spoločnosti absolvovali už dávno.

Kríza prinesie zmenu priorít pre spoločnosti, ale aj pre zamestnancov

Prístup zamestnávateľov sa po kríze zmení aj podľa názoru Petra Píša, šéfa oddelenia lízingu spoločnosti JTRE, ktorá na území Bratislavy prenajíma a spravuje kancelárske priestory s rozlohou približne tristotisíc štvorcových metrov. „Hlavným trendom posledného obdobia v pracovnom prostredí bolo prispôsobiť sa novým smerom manažmentu, ako napríklad agilnému prostrediu. Firmy zároveň chceli vyhovieť mileniálom a generácii Z, aby sa cítili v práci pohodlne, aby priestor pôsobil atraktívne a aby sa vďaka tomu rozhodli pracovať pre nich a neodchádzali,“ približuje skúsenosti s nájomcami.

„Do akej miery sa potreby firiem zmenia, bude ešte predmetom diskusií. Určite budú aj naďalej skúmať aplikovanie moderných trendov do pracovného prostredia, aby zaistili čo možno najväčšiu produktivitu,“ tvrdí. Myslí si však, že pracovných príležitostí ubudne a mnohí zamestnanci si začnú viac vážiť samotnú prácu a pochopia, že nejde iba o trendy priestory, benefity a služobné auto. Odrazí sa to potom aj na prístupe zamestnávateľov.

Šéf oddelenia lízingu JTRE Peter Píš. Zdroj: JTRE

Firmy budú vyhľadávať priestory pripravené na podobné krízy

Podľa Petra Píša sa zmenia aj nároky na bezpečnosť a pripravenosť pracovného prostredia, hoci na jeho dizajne sa to priamo nemusí prejaviť. „Prenajímatelia kancelárskych priestorov budú musieť mať nachystaný proces, v ktorom bude jasne opísané a nastavené, čo sa udeje v prípade podobnej situácie, aká nastala v tomto období,“ hovorí. Napríklad budú musieť byť schopní zabezpečiť dezinfekciu, merať teplotu pri vstupe do budovy či zmeniť prístup k vzduchotechnike. Zahraničné korporácie však takéto postupy vyžadovali už teraz, dodáva.

Sebareflexiou a ponaučením prejdú podľa neho aj samotní zamestnanci. Mnohí si chceli dokazovať, že sú nenahraditeľní a chodili do práce aj chorí. Ľahostajným prístupom tak ohrozovali kolegov, čo bolo neprípustné aj v prípade chrípky.

Oliver Galata súhlasí, že pri výbere kancelárií zamestnávateľmi od prenajímateľov, ale aj zamestnancami naprieč pracovným trhom, pribudnú nové kritériá: „Požiadavky na zdravé prostredie a udržateľnosť sa stanú ešte dôležitejšími faktormi pri výbere a správe administratívnych budov,“ upozorňuje.

Na zdravom pracovnom prostredí si zakladá spoločnosť FCC Slovensko, ktorá pretavuje zodpovednosť k životnému prostrediu aj do vlastných kancelárií.

Pokrok v pracovnom prostredí sa nezastaví

Na budúcnosť po epidémii sa však odborníci pozerajú optimisticky. „Napokon nič netrvá večne a dobré časy sa nám opäť ukážu,“ verí Peter Píš z JTRE.

Pozitívne to vidí aj Oliver Galata zo CBRE: „Už dnes sa ukazuje, že pracovné prostredie sa bude meniť, a to spôsobom, v rámci ktorého bude kopírovať jeho reálne potreby a požiadavky. Práve firmy, ktoré budú zamestnancom poskytovať motivujúce pracovné prostredie a stratégie, budú na najlepšej ceste k tomu, aby do svojich radov prilákali ďalšie talenty,“ uzatvára.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.