Ochranné stavby v Bratislave

Čas čítania: 4 minút

Ochranné stavby ako kryty či bunkre sú súčasťou našej histórie a veríme, že ňou aj zostanú. Aký je ich príbeh, prečo vznikli a na čo v súčasnosti slúžia?

Ilustračný záber. Zdroj: Shutterstock

Kryty civilnej ochrany

Budované boli najmä v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia a mali obyvateľov ochrániť pred možnými následkami mimoriadnych udalostí počas studenej vojny. Po jej konci začiatkom deväťdesiatych rokov sa zdalo, že ďalšia vojna už nehrozí a budovanie krytov CO sa utlmilo a niekde aj celom ukončilo.

Posledných tridsať rokov ich mestské časti Bratislavy kontrolujú a udržiavajú v takom stave, aby v prípade potreby boli okamžite alebo do niekoľkých hodín funkčné a ochrany schopné. Niektoré dokonca prešli úplnou renováciou. Každá mestská časť Bratislavy má na svojom území kryty civilnej ochrany (CO). Sú to odolné úkryty, plynotesné úkryty alebo jednoduché úkryty budované svojpomocne. Označuje ich nápis „Úkryt CO“ alebo znak modrého trojuholníka na oranžovom podklade.

Odolné a plynotesné úkryty

Odolné úkryty sú určené na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu. Teda by mali slúžiť na našu ochranu pred tlakovými účinkami aj pred radiačným zamorením, požiarom, zatopením alebo pri úniku nebezpečných látok. Obyvateľom by mali poskytovať priestor na dlhodobý pobyt a to najmenej na päť dní.

Zdroj: banm.sk

Plynotesné kryty sú špeciálne určené pre prípad rádioaktívneho zamorenia a prenikania nebezpečných látok a zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby. Nachádzajú sa v mestách v blízkosti priemyselných objektov. Na území Bratislavy je to napríklad rafinéria Slovnaft v mestskej časti Ružinov, ktorá disponuje úkrytmi pre vyše 175-tisíc obyvateľov.

Podzemné garáže alebo miestnosti pod bytovými domami

Treťou kategóriou sú jednoduché úkryty budované svojpomocne, známe pod skratkou JÚBS, ktoré vznikli úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia. Nachádzajú sa v priestoroch podzemných garáží alebo v suterénoch obytných domov. Na vchody do týchto úkrytov sa používali dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvárať smerom von. Niekedy je to aj dvojica vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 metra. Zároveň v nich boli vybudované komínčeky – vzduchovody, ktoré by mali v prípade potreby privádzať a odvádzať vzduch z úkrytu.

Zdroj: banm.sk

Vojenské bunkre z obdobia prvej a druhej svetovej vojny

Na území Bratislavy sa nachádzajú aj úkryty, ktoré majú v súčasnosti viac historickú ako praktickú hodnotu. Boli vybudované počas svetových vojen. Známe sú najmä petržalské bunkre, ktoré tvorili obranný úsek a kopírovali vtedajšiu hranicu Československa. Stavali sa v tridsiatych rokoch a dokončené boli v roku 1938. Niektoré z nich už zanikli počas výstavby Petržalky, no viaceré stále môžeme navštíviť.

Línia sa začína za mostom Lafranconi na petržalskej strane oproti Karloveskej zátoke a pokračuje smerom na hraničný prechod Berg. Tam sa nachádza napríklad verejnosti dostupný vojenský bunker BS-4 Lány. Popri diaľnici D2 nájdeme bunkre BS-8 Hřbitov a BS-6 Vrba, ďalšie pokračujú smerom k sídlisku Lúky a popri Chorvátskom ramene a opäť končia pri Dunaji v časti Starý háj. Tam sa nachádzajú Bunker BS-14 Duna alebo Bunker BS-15 Ostrov na Starohájskom ostrove. Niektoré sú opustené a zničené, iné sú uzatvorené a tvoria súčasť Múzea petržalského opevnenia. Je možné ich navštíviť len počas niekoľkých mesiacov v roku počas otváracích hodín.

Bunkre nájdeme aj v iných mestských častiach ako napríklad Bunker nad Klepáčom na Železnej studničke, na Kamzíku pri lanovke v mestskej časti Nové Mesto, alebo v Dúbravke či líniu bunkrov v Devínskej Novej Vsi.

Informácie o najbližších možnostiach úkrytu

Obce a mestské časti na svojich internetových stránkach alebo informačných tabuliach uverejňujú informácie o vhodných ochranných stavbách použiteľných na ukrytie obyvateľstva. O civilnej ochrane a úkrytoch informuje na svojej stránke aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V prípade ohrozenia mestské úrady informujú o hrozbe a miestach úkrytu obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, sirén, sms správami a zároveň aj televíznym vysielaním.

Čo sa nachádza v CO krytoch

V krytoch civilnej ochrany sa nachádzajú lôžka pre aspoň 1/3 ukrývaných osôb a stoličky. Nie sú v nich umiestnené zásoby, preto je potrebné pri evakuácii na to myslieť a vziať si najpotrebnejšie osobné veci, vodu alebo čaj a trvanlivé potraviny so sebou.

Zdroj: banm.sk

Kryty sú stavané tak, aby na niekoľko hodín až dní ochránili aj tisícky obyvateľov. Sú v nich umiestnené filtračno-ventilačné zariadenia pre prípad zamorenia vzduchu, generátory, vysielačky, aby sa v čase nefunkčnosti sietí mohli ľudia spojiť a komunikovať s vonkajším svetom na krátkych vlnách, splachovacie WC, hasiace prístroje, ale aj krompáče pre prípad zasypania.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.