Pictown: Kvalitnú vizualizáciu bez znalosti architektúry nevytvoríte

Čas čítania: 5 minút

Pripravovali vizualizácie národného kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide, Vydrice či polyfunkčnej budovy v Eurovea City, ale aj luxusných víl či zahraničného dovolenkového rezortu. Architekti a dizajnéri spoločnosti Pictown vytvárajú atraktívne a moderné dizajny, ktoré veľa ľudí zaujmú viac, ako pôdorys či technický nákres projektu. Zakladateľ spoločnosti František Kudiváni v rozhovore prezrádza, čo robí vizualizáciu kvalitnou, a na akých projektoch by sa radi podieľali v budúcnosti.

Národné kultúrne a kongresové centrum v Novom Lide. Architektúra Compass Architekti, vizualizácia Pictown

 Ako ste sa dostali k vytváraniu architektonických vizualizácií?

Bolo to pred dvanástimi rokmi počas štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Hneď na začiatku štúdia som si uvedomil, že silnejšia vizuálna stránka mi pomôže lepšie prezentovať môj návrh, a zároveň bude mať aj väčšiu šancu na úspech. Špecializoval som sa skôr na organickú architektúru, čo bola zložitejšia cesta, najmä v rámci vytvárania 2D výkresov a 3D fyzických modelov. Tie sa nikdy nedali urobiť tak podrobne, ako pri jednoduchých budovách. Preto som sa to snažil dobehnúť vizualizáciami. V praxi to funguje veľmi podobne. Ľudí, samozrejme, zaujímajú aj pôdorysy a dispozičné riešenia budov, omnoho väčšiu pozornosť však venujú práve architektonickým vizualizáciám, ktoré vedia lepšie prezentovať celú ideu projektu.

Zakladatelia spoločnosti Pictown František a Viera Kudiváni. Zdroj: Archív Pictown

Členovia vášho tímu sú vyštudovaní architekti a dizajnéri?

Áno, aktuálne máme v tíme osem architektov a dve dizajnérky. Byť vyštudovaným architektom však nie je podmienka pre prijatie do nášho tímu, skôr výhoda, ktorú človek nadobudne práve počas  šesťročného štúdia architektúry. Veľkým benefitom je všeobecný rozhľad, ktorý človek získa, či už v oblasti architektúry, dizajnu, kompozície alebo projekcie. Nie všetko je definované klientom a občas je nutné v projekte aj niečo domyslieť. Bez znalosti aspoň základných princípov stavieb to potom nemusí vyzerať presvedčivo. Vizualizácia síce môže vyzerať pekne, ale ak jej chýba logika, je to vidieť. Navyše občas dostaneme od klienta zadanie navrhnúť dizajn celej budovy. Sme koncept architekti, takže síce nezachádzame do konštrukčných detailov, nerysujeme pôdorysy a podobne, ale bez znalosti architektúry by sme sa nemohli realizovať.

Luxusný dovolenkový rezort na Bora Bora. Architektúra, vizualizácia Pictown

Čo musí spĺňať človek na to, aby vedel vytvárať atraktívne profesionálne vizualizácie?

Musí byť chorobný detailista, pretože všetko, čo vyzerá realisticky, je realistické vďaka množstvu detailov, ktoré daný objekt alebo budova obsahuje. Nič v reálnom svete nie je dokonalé a keďže sa vizualizáciami snažíme napodobňovať realitu, musíme tieto nedokonalosti a detaily dopĺňať aj do našich 3D scén.

Čo je na vašej práci najnáročnejšie?

Riešenie problémov, ktoré občas sprevádzajú proces vyhotovenia vizualizácií. Nie je umenie niečo jednoducho vytvoriť, ale vytvoriť projekt napriek prekážkam, ktoré ho môžu skomplikovať hneď od začiatku. Niekedy je to technického charakteru, napríklad pri 3D dizajne, inokedy sú to požiadavky klienta, nedohodnuté zmeny, hraničné termíny, a tak ďalej. Čím je projekt väčší, tým je zložitejší na výrobu. Je rozdiel robiť interiér jednej miestnosti a celé urbanistické štruktúry mesta. Pri väčších projektoch je vyššia pravdepodobnosť, že sa môže vyskytnúť aj nejaká chyba, kvôli ktorej by nebolo možné vôbec projekt dokončiť v stanovenom termíne, alebo by nespĺňal požadovanú úroveň kvality. Takýmto problémom môže byť chybný počiatočný 3D model od klienta, alebo chyby v rámci softvéru, ktoré sa objavia až neskôr.

Polyfunkčná budova Ganz House v Eurovea City. Architektúra Compass Architekti, vizualizácia Pictown 

Aké kritériá musí spĺňať kvalitná vizualizácia?

Musí spĺňať viacero dôležitých aspektov. Od kompozície, cez vyváženie farieb až po štafáž a detaily, ktoré môžu rozpovedať príbeh a tým navodiť lepší dojem z prezentovaného konceptu.

Do akej úrovne detailu pri tvorbe vizualizácií zachádzate?

Detaily riešime v závislosti od vzdialenosti kamery od objektu, ktorý vizualizujeme. Pri nadhľadovej vizualizácii nemusíme ísť až do takých detailov, ako napríklad pri interiérovom pohľade. Pri interiéroch riešime už dokonca aj realistické škrabance na povrchoch. V obidvoch prípadoch sa snažíme doplniť čo najviac detailov.

Tím Pictown. Zdroj: Archív Pictown

Beriete svoju prácu skôr ako umenie, alebo marketing? Predsa len, pekná vizualizácia môže byť pre mnohých hlavným predajným nástrojom.

Skôr ako umenie, pretože bez umeleckého myslenia ľudí, ktorí vytvárajú materiál pre marketingový priemysel, by samotný marketing nemal taký silný vplyv na verejnosť. Umelci ako fotografi, architekti, grafici, dizajnéri a ďalší vedia najlepšie nastaviť kompozíciu obrázku alebo ako správne vyvážiť farby, aby mal výsledný produkt čo najväčší potenciál osloviť široké spektrum ľudí.

Vizualizácie sú často kritizované ako príliš dokonalé, zobrazujúce ideálne uhly pohľadu, špecifické atmosféry západu slnka alebo nočné pohľady, do toho kŕdle vtákov alebo deti s balónmi, jednoducho nerealistické. Ako si volíte atmosféru, a ako dokáže ovplyvniť výsledný dojem z vizualizácie projektu?

Niekedy nám klienti dajú voľnú ruku a môžeme predložiť naše predstavy. Inokedy nám zase presne určia akú atmosféru chcú aby sme dosiahli v konkrétnej vizualizácii. Býva to trochu obmedzujúce a nemusí sa tým pádom naplno využiť vizuálny potenciál budovy v každom pohľade. Napríklad odraz materiálov funguje inak pri dennej atmosfére inak pri večernej, plastickosť fasády je dobre vykreslená len pri určitom uhle dopadu slnka a pod. Vždy sa snažíme ponúknuť, čo najoriginálnejší variant pre atmosféru a kompozíciu jednotlivých vizualizácií, preto klientom štandardne ponúkame okrem ich preferovanej atmosféry aj náš variant.

Vizualizácia štvrte Vydrica. Architektúra Compass Architekti, vizualizácia Pictown

V portfóliu máte najrôznejšie vizualizácie, od luxusných víl cez dovolenkové rezorty až po komplexné štvrte. Dá sa teda povedať, že zvládnete vytvoriť vizualizáciu akéhokoľvek projektu?

Áno, naše štúdio má za sebou vyše tristo projektov, takže sme sa stretli s takmer každým typom budovy. V našom tíme sa každý špecializuje na niečo iné, vďaka tomu vieme pokryť akýkoľvek projekt líšiaci sa typom, rozlohou alebo zložitosťou.

Dotkla sa vašej činnosti koronakríza? Ak áno, do akej miery?

V podstate sa nás dotkla minimálne. Pár týždňov sme cítili, že slovenskí klienti čakali, čo sa stane, a niektoré projekty sa pozastavili alebo posunuli. Brali sme to ako signál, že je potrebné diverzifikovať riziko tým, že sa pokúsime získať nových, zahraničných klientov. To sa aj podarilo a v roku 2020 sme mali zatiaľ najvyšší obrat.

Aká je vaša vysnívaná spolupráca alebo projekt, na ktorom by ste radi pracovali v budúcnosti?

Naša ambícia je presadiť sa aj v sektore koncepčného umenia (tzv. concept art), alebo ako externá podpora väčšieho CGI štúdia špecializujúceho sa na tvorbu 3D prostredí pre filmový priemysel. Neskôr by sme to chceli riešiť samostatne. Je to naša vízia, ktorej dosiahnutie nás bude stáť určite ešte veľa práce.

 

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.