Bratislavskí lesníci: Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra

Čas čítania: 4 minút

Bratislava sa v porovnaní s inými veľkomestami môže pochváliť množstvom zelených plôch. Vďaka polohe medzi tokom Dunaja a malokarpatským masívom obklopujú hlavné mesto lesy, ktoré priaznivo ovplyvňujú život jeho obyvateľov. Michal Noga, ktorý má na starosti lesnú pedagogiku v organizácii Mestské lesy Bratislava (MLB), v rozhovore prezradil, v čom spočíva práca bratislavských lesníkov a ako prispievajú k rozvoju i ochrane lesnej zelene.

Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra
Centrum ekovýchovy na Kamzíku. Zdroj: Archív MLB

Bratislava je pomerne zelené mesto, väčšine ľudí sa však profesia lesníka spája skôr s chránenými a zalesnenými oblasťami. Koľko lesníkov pôsobí v Bratislave, a čo patrí medzi vaše základné povinnosti?

Organizácia Mestské lesy v Bratislave sa stará o približne 3 300 hektárov lesného porastu vo vlastníctve mesta. Ide najmä o lesy Malých Karpát od Partizánskej lúky po Kačín, Biely kríž a Krasňany. Naša organizácia zamestnáva päť lesníkov, ktorí zabezpečujú pestré a stabilné zloženie stromov v lese a vytvárajú vhodné prostredie na rekreáciu obyvateľov Bratislavy.

Čím je špecifická práca lesníka v hlavnom meste?

Naším špecifikom je obrovská návštevnosť, ktorá predstavuje viac ako milión turistov, bežcov a cyklistov ročne. Preto sa staráme o les na celom území prírode blízkym spôsobom a každý zásah sa snažíme robiť čo najšetrnejšie. Veľmi dôležitý je aj monitoring bezpečnosti stromov pri turistických trasách a v rekreačných areáloch či skoré spriechodňovanie chodníkov od spadnutých stromov.

Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra
Údržba spočíva aj v odstraňovaní spadnutých stromov z turistických chodníkov. Zdroj: Archív MLB

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Deň lesníka je pestrý, pričom musí flexibilne reagovať. Okrem naplánovaných úloh týkajúcich sa bežnej lesníckej prevádzky ako pestovanie lesa, ťažba dreva a jeho následný odvoz, zabezpečujeme aj preventívny monitoring v rekreačných areáloch, na cestách, turistických a cyklistických chodníkoch. Je to dôležitá denná činnosť z hľadiska bezpečnosti návštevníkov lesa. Monitorujeme stav stromov, nebezpečných konárov a podobne. Staráme sa o to, aby tieto činnosti boli čo najviac šetrné k lesu, prírode a návštevníkom lesoparku. Úlohou nás lesníkov je aj nepretržité monitorovanie stavu lesa a vplyvu škodlivých činiteľov – či už veterných kalamít, alebo prírodných škodcov. Ďalšou dôležitou úlohou je aj práca v Centre ekovýchovy na Kamzíku, pri vzdelávaní žiakov a verejnosti v rámci programov lesnej pedagogiky.

Sú bratislavské lesy niečím výnimočné? Ak áno, čím?

Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra. Má to len máloktoré hlavné mesto. Výnimočné a iné sú aj prístupom k hospodáreniu. Ťažba dreva sa robí len v nevyhnutnom rozsahu, pričom jej cieľom nie je finančný zisk. Viac ako polovicu územia tvoria zóny pokoja, kde lesníci vykonávajú len bezpečnostné výruby. Je to vyšší podiel ako v národných parkoch. Vychádza to prirodzene z priorít, ktoré si určuje vlastník, a tým je mesto Bratislava. Keďže jeho prioritou sú najmä mimo-produkčné funkcie lesa, prednosť pred ťažbou má rekreácia, oddych a šport. Tým sa dostávame k ďalšej výnimočnosti našich lesov, hustej sieti chodníkov a trás pre peších turistov, bežcov, cyklistov, a tiež veľkému množstvu bezpečných ohnísk a altánkov.

Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra
Michal Noga. Zdroj: Archív MLB

Starostlivosť o lesy zahŕňa nepochybne aj dôslednú ochranu životného prostredia. Ako k nej pristupujete?

Ochrana prírody je jednou z dôležitých oblastí našej činnosti. Okrem samotných zón bez ťažby individuálne pristupujeme aj ku každej ďalšej ťažbe. Pred jej realizáciou sa každý porast kontroluje, či nie je ohrozené hniezdisko dravca, bociana, alebo dutiny obsadené vtáctvom či netopiermi. Úzko spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody i mimovládnymi organizáciami pri ochrane vybraných druhov živočíchov. Verejnosti je určite známa pomoc ropuchám pri jarnej migrácii. Budujeme tiež mokrade na zadržiavanie vody v lese a malé liahniská pre obojživelníky.

S akými príkladmi výtržností a znečisťovania sa najčastejšie stretávate, a v ktorých lokalitách?

Blízkosť mesta a vysoká návštevnosť sa prirodzene odzrkadlí i v tomto smere. Každoročne riešime prípady poškodzovania turistickej a športovej infraštruktúry, zničenie lavičiek, zanechanie odpadkov a podobne. Čím bližšie je lokalita k mestu, tým je vandalizmus väčší. Každoročne sa však situácia mierne zlepšuje a každý rok nám tiež prichádza na pomoc s čistením lesa viac ako tisíc dobrovoľníkov.

Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra
Do bratislavského lesoparku každoročne zavíta viac ako milión turistov.

Snažíte sa verejnosť aj edukovať v oblasti správania sa v lesoch a ochrany prírody?

Environmentálna výchova je veľmi dôležitá súčasť našej práce. Plne sa jej venujú dvaja naši zamestnanci, tento rok sme pre verejnosť otvorili aj nové Centrum ekovýchovy na Kamzíku. Tu máme pre záujemcov, najmä pre školské kolektívy, pripravených desať rôznych edukačných programov, ktoré sú realizované priamo v okolitých lesoch. Zároveň tu organizujeme kurzy, teambuildingy prepojené s ochranou prírody, semináre či výstavy.

Vnímate stúpajúci záujem Bratislavčanov o trávenie voľného času v lese, najmä po skúsenosti s pandémiou?

Mestské lesy sú využívané ľuďmi na relax, šport a oddych kontinuálne, nepretržite. Prirodzene v dňoch, keď je nedostupné využitie iných možností oddychu či nákupu, máme aj viac návštevníkov. Parkoviská sú však plné aj v bežné dni, najmä ak je príjemné počasie. V zime je tu možnosť sánkovania, lyžovania či bežkovania, v horúcom letnom období si sem zase prichádzajú ľudia oddýchnuť do chládku a sviežeho prostredia.

Pri akých činnostiach vás môžu najčastejšie stretnúť turisti či rekreanti?

Najčastejšie sa stretávame pri riešení nebezpečných stromov pri chodníkoch, tam je dôležité rešpektovať pokyny lesníka a informačné tabule. Ak totiž práve prebiehajú práce, je nebezpečné tam vstupovať. Kolegov z údržby zas môžu návštevníci stretnúť pri opravách lavičiek, ohnísk a altánkov.

Bratislava má poklad vo forme plnohodnotného lesa iba kúsok od centra
Pozorovateľňa zvierat Vydrica. Zdroj: Archív MLB

Ktoré sú vaše najobľúbenejšie miesta v rámci Bratislavských lesov?

Pri toľkých krásnych miestach je skutočne náročné si vybrať. Jedným z obľúbených miest je určite vyhliadka Vydrica, ktorú obklopujú len zvuky lesa a nádherný panoramatický výhľad na okolitú prírodu. V zime a s deťmi to vyhráva zrejme Kamzík a jeho zasnežené svahy. A po dobrom výlete na bicykli nie je nič lepšie ako si posedieť na Malom Slavíne a niečo dobré si opiecť.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.